Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Χ̌ερίτσα μ’, άφ’ς τα παλαλά σ’

Χρυσή παράδοσηΧρυσή παράδοση

Στιχουργοί: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Καλλιτέχνες: Δημήτρης Κουγιουμτζίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Χ̌ερίτσα μ’, άφ’ς τα παλαλά σ’
και τέρ’ τ’ ορφανεμένα σ’
Αέτσ’ έφαες τον άντρα σ’,
μη θέλτς να τρως κι εμέναν!

Πολλά νέισσα εχ̌έρεψες
κι έχασες το τακάτι σ’
Θ’ έρχουμαι και χουλένω σε
το βράδον σο κρεβάτι σ’

Τον κόσμον μη τερείς ντο λέει
και ντ’ αποκαλατσ̌εύ’ σε
Τιδέν εσύ να μη ευτάς,
κανείς ’κι θα κουρφεύ’ σε

Για τ’ ατό ας χ̌αίρουμες μαζί
τα υστερνά τα χρόνι͜α
Αέτσ’ τα τέρτι͜α σ’ θ’ ανασπάλτς
κι ας κρεμάν’νε κωδώνι͜α
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αέτσ’έτσι
ανασπάλτςξεχνάς
αποκαλατσ̌εύ’μιλάει απρεπώς, αποπαίρνει
άφ’ςάφησε (προστ.)
βράδονβράδυ
έρχουμαιέρχομαι
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
έφαεςέφαγες
θέλτςθέλεις
’κιδεν ουκί<οὐχί
κουρφεύ’παινεύω/ει
κρεμάν’νεκρεμούν
νέισσανέα
παλαλάτρελά, τρέλες
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
τακάτιδύναμη, αντοχή takat/ṭāḳat
τέρ’κοίταξε (προστ.)
τερείςκοιτάς
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τιδέντίποτα
υστερνάκατοπινά, τελευταία
χ̌αίρουμεςχαιρόμαστε
χ̌ερίτσαχηρούλα
χουλένωζεσταίνω, θερμαίνω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr