Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Φυσά αέρα, βρεχ̌’, βροντά

Τραπεζούντα Νο2Τραπεζούντα Νο2

Στιχουργοί: Βιτάλης Καϊσίδης

Συνθέτες: Κώστας Θεοδοσιάδης

Καλλιτέχνες: Κώστας Θεοδοσιάδης


Φυσά αέρα, βρεχ̌’, βροντά,
βοούν τ’ άγρι͜α τ’ ορμάνια
Τα γεράδες ι-μ’ είν’ τρανά,
’κι παίρ’νε από τερμάνια

Κείμαι σ’ έναν ψηλόν ραχ̌ίν,
ση χώρας τα συνόρα̤
Μάνα μ’, το μαύρον το φιστάν’
απ’ ατώρα για φόρ’ α̤’

Μολύβ’ ετρύπεσεν εμέν
και τ’ εμόν την καρδίαν
Θέλω να κλαίω, ’κ’ επορώ,
εκόπεν η λαλία μ’

Τη καντήλας ι-μ’ το ελάδ’
για τ’ εμέν ’κ’ εκανέθεν
Ελέπω αγγέλτς να έρχουνταν,
η ζωή μ’ ετελέθεν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α̤’(α̤τό) αυτό, το
αγγέλτςαγγέλους
ατώρατώρα
γεράδεςπληγές, τραύματα yara
είν’είναι (για πληθ.)
εκανέθενέφτασε, ήταν αρκετό
εκόπενκόπηκε
ελάδ’λάδι
ελέπωβλέπω
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
επορώμπορώ
έρχουντανέρχονται
ετελέθεν(αμτβ.) τελείωσε, εξαντλήθηκε, μτφ. πέθανε
ετρύπεσεντρύπησε
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καντήλας(τη, γεν. ενικ.) καντήλας, (τα, ονομ. πληθ.) καντήλες
κείμαικείτομαι, ξαπλώνω
’κιδεν ουκί<οὐχί
λαλίαλαλιά, φωνή
ορμάνιαδάση orman
παίρ’νεπαίρνουν
ραχ̌ίνβουνό, ράχη
τερμάνιαθεραπεία, δύναμη, μτφ. λύση derman/dermān
τρανάμεγάλα
φιστάν’φουστάνι fistan<fustān
φόρ’φόρεσε (προστ.)
χώραςξένος/η/ο/οι γενικά, οι/το/τα μη οικείο/α, ξενιτειάς

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7928 | Albums/Singles: 1169 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13337
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr