Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

’Ίνουμαι εγώ γουρπάν’

Χρυσή παράδοσηΧρυσή παράδοση

Στιχουργοί: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Καλλιτέχνες: Δημήτρης Κουγιουμτζίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


’Ίνουμαι εγώ γουρπάν’
και σ’ εσόν-α τη σεβντάν
Αν παίρτς με θ’ έχω χαράν
κι ας μην έχω ξάι παράν

Τα φιλέματα τ’ εσά
άμον μέλι͜α είν’ γλυκά
Πη φιλεί σε σα κρυφά
νοστιμάδαν εγροικά

Γεια σου Μήτσο με τη λύρα σου!

Περ’μένω πότε ’α βραδύν’
και πάει χάται το κιντίν
Σ’ εγκαλιόπο σ’ το γλυκύν
ο Χάρον ας παίρ’ την ψ̌η μ’

Άιτε Ροδόλφε! Γεια σου με το νταούλι σ’!

Παλαλούμαι για τ’ εσέν
καίγουμαι άμον τσεβζέν
Αν ’κι παίρτς με, νεφιλέν,
ας έρ’ται η ψ̌η μ’ εβγαίν’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
’αθα
άιτεάντε haydi<hayde
άμονσαν, όπως, καθώς
βραδύν’βραδιάζει
γλυκύνγλυκιά/ό
γουρπάν’θυσία kurban/ḳurbān
εβγαίν’βγαίνει
εγκαλιόποαγκαλίτσα
εγροικάκαταλαβαίνει
είν’είναι (για πληθ.)
έρ’ταιέρχεται
εσάδικά σου/σας
εσόνδικός/ή/ό σου
’ίνουμαιγίνομαι
καίγουμαικαίομαι
’κιδεν ουκί<οὐχί
κιντίναπόγευμα, δείλι ikindi
νεφιλένμάταιο/α, ανώφελο/α nafile/nāfile
ξάικαθόλου
παίρτςπαίρνεις
παλαλούμαιτρελαίνομαι
παράνλεφτά, το χρήμα para/pāre
περ’μένωπεριμένω
πηπου
σεβντάναγάπη, έρωτα sevda/sevdā
τσεβζένμπρίκι cezve/ceẕve
φιλέματαφιλιά
χάταιχάνεται atmak
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr