Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Απάν’ σα παρχαροτόπι͜α

Χρυσή παράδοσηΧρυσή παράδοση

Στιχουργοί: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Καλλιτέχνες: Δημήτρης Κουγιουμτζίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Απάν’ σα παρχαροτόπι͜α [αμάν!]
πρασινοφορεμένα [αμάν! αμάν!]
Αρνόπο μ’, να ευρίγουμ’νε [αμάν!]
εντάμαν μετ’ εσέναν [αμάν! αμάν!]

Εκεί μανάχον θ’ έκουγαμ’ [αμάν!]
τη Θεού τα πουλία [αμάν! αμάν!]
(Κι) Απ’ εσέν λόγι͜α τη εγάπ’ς [αμάν!]
ντ’ έ͜εις απέσ’ σην καρδίαν [αμάν! αμάν!]

Σα τσ̌ικαρόπα μουν θ’ εμπαίν’ [αμάν!]
ο καθαρόν αέρας [αμάν! αμάν!]
Άμον ανθρώπ’ θ’ εζήν’ναμε [αμάν!]
εκεί έπεϊ ημέρας [αμάν! αμάν!]

Ντό να ’φτάμε που ζούμε εμείς [αμάν!]
σο τσ̌όλ’ την πολιτείαν; [αμάν! αμάν!]
Με τόζι͜α και μαυρολίβι͜α, [αμάν!]
ήλιος πα παίρ’ σκοτίαν [αμάν! αμάν!]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
έ͜ειςέχεις
εγάπ’ςαγάπης
εζήν’ναμεζούσαμε
έκουγαμ’ακούγαμε
εμπαίν’μπαίνει
εντάμανμαζί
έπεϊαρκετές/αρκετοί/αρκετά, ένα μεγάλο ποσοστό, ένας μεγάλος αριθμός epey
ευρίγουμ’νεβρισκόμουν
μανάχον(ο) μοναχός, (επίρρ.) μόνο/μοναχά
μαυρολίβι͜αμαύρα σύννεφα
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
μουνμας
παπάλι, επίσης, ακόμα
παίρ’παίρνω/ει
παρχαροτόπι͜αορεινοί τόποι θερινής βοσκής
σκοτίανσκοτάδι
τόζι͜ασκόνες toz
τσ̌ικαρόπα(υποκορ.) σπλάχνα, σωθικά ciğer/ciger
τσ̌όλ’έρημο, ερημικό çöl
’φτάμεκάνουμε, φτιάχνουμε εὐθειάζω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8059 | Albums/Singles: 1244 | Συντελεστές: 1616 | Λήμματα: 14012
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr