Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εσέναν ας σ’ εγάπεσα

Τραπεζούντα Νο2Τραπεζούντα Νο2

Στιχουργοί: Βιτάλης Καϊσίδης, Κώστας Θεοδοσιάδης

Συνθέτες: Κώστας Θεοδοσιάδης

Καλλιτέχνες: Κώστας Θεοδοσιάδης


Εσέναν ας σ’ εγάπεσα
και -ν- ας σ’ εβουρουλεύτα
εγέμ’νε υπερήφανος,
τον ήλιον ’κ’ επεγνεύτα

Η σ̌άπκα μ’ ρούζ’ ’πέσ’ σο κουίν,
πατεύ’ και ’κι γομούται
Εγώ το κορίτσ’ ντ’ αγαπώ
σε καν’νάν ’κι κομπούται

Απ’ αδά ους τ’ εσέτερα
εγώ γεφύρ’ θα στένω
Τοι τουσ̌μανίων τ’ ομμάτι͜α
με το πεσ̌κίρ’ θα δένω

Κρύον νερόν, ραχ̌ί’ τσ̌ιτσ̌άκ’,
τ’ εμόν η τρυγονίτσα
Ελέπ’ ατέν και χ̌αίρουμαι,
νασάν εμέν, μανίτσα μ’!

Τραγωδίας ’κι τραγωδώ,
χορόντας ’κι χορεύω
Σα μουχαπέτι͜α κάθουμαι
τ’ αρνί μ’ πάντα στοχ̌εύω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
ατέναυτήν
γομούταιγεμίζει, βουρκώνει, κομπιάζει
εβουρουλεύταερωτεύθηκα vurulmak
εγάπεσααγάπησα
εγέμ’νεέγινα
ελέπ’βλέπει/βλέπω
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
επεγνεύτααρέστηκα, βρήκα της αρεσκείας μου, εκτίμησα beğenmek
εσέτεραδικά σου/σας
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καν’νάνκανέναν
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κομπούταιξεγελιέται, εξαπατάται, μτφ. σαγηνεύεται κομβόω
κουίνλάκκος, όρυγμα kuyu
μουχαπέτι͜ακουβέντες, φιλικές συνομιλίες, συνεκδ. φιλικές συνεστιάσεις (συνήθως μετά μουσικής) muhabbet/maḥabbet
νασάνχαρά σε
ομμάτι͜αμάτια
ουςως, μέχρι
πατεύ’βυθίζεται, βουλιάζει μτφ. δύει, μτφ. καταρρέει, μτφ. χρεωκοπεί batmak
’πέσ’(απέσ’) μέσα
πεσ̌κίρ’προσόψιο, πετσέτα peşkir/pīşgīr
ραχ̌ί’ράχης, βουνού
ρούζ’πέφτει, ρίχνει
σ̌άπκακαπέλο, σκούφος şapka/шапка
στένωστήνω
στοχ̌εύωπαρατηρώ, προσέχω, επισημαίνω
τοιτους/τις
τουσ̌μανίωνεχθρών düşman/duşmān
τραγωδίαςτραγούδια
τραγωδώτραγουδάω
τρυγονίτσατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας (υποκορ.)
τσ̌ιτσ̌άκ’λουλούδι çiçek
χ̌αίρουμαιχαίρομαι
χορόνταςχοροί (ονομ. τα), χορούς (αιτ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13740
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr