Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η κόρ’ επήεν σον παρχάρ’

Στον Ορφέα της λύρας, ΓώγοΣτον Ορφέα της λύρας, Γώγο

Στιχουργοί: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Καλλιτέχνες: Κωστάκης Πετρίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Η κόρ’ επήεν σον παρχάρ’
[Ε! πουλί μ’, πουλί μ’!]
να γίνεται ρομάνα
[Έλα, έλα λέγω σε!]
Και για τ’ ατέν θα ’ίνουμαι
[Ε! πουλί μ’, πουλί μ’!]
και κυνηγός σ’ ορμάνι͜α
[Έλα, έλα λέγω σε!]

Και για τ’ ατέν θα ’ίνουμαι
[Ε! πουλί μ’, ξαν, αρνί μ’!]
και κυνηγός σ’ ορμάνι͜α
[Έλα πουλί μ’, μετ’ εμέν / Κατ’ ’κι λες τιδέν;]

Παρχαρομάνα ’ποίκε σε
[Ε! πουλί μ’, πουλί μ’!]
κι εγέντς λαλαχ̌αρία
[Έλα, έλα λέγω σε!]
Εσέγκες με και ση σεβντάν,
[Ε! πουλί μ’, πουλί μ’!]
τερείς με κρύα-κρύα
[Έλα, έλα λέγω σε!]

Εσέγκες με και ση σεβντάν,
[Ε! πουλί μ’, ξαν, αρνί μ’!]
τερείς με κρύα-κρύα
[Έλα πουλί μ’, μετ’ εμέν / Κατ’ ’κι λες τιδέν;]

Η κόρ’ εξέβεν σον παρχάρ’,
[Ε! πουλί μ’, πουλί μ’!]
εγέντονε ρομάνα
[Έλα, έλα λέγω σε!]
Εφώταξεν και ο παρχάρτς,
[Ε! πουλί μ’, πουλί μ’!]
εμόρφυναν τ’ ορμάνι͜α
[Έλα, έλα λέγω σε!]

Εφώταξεν και ο παρχάρτς,
[Ε! πουλί μ’, ξαν, αρνί μ’!]
εμόρφυναν τ’ ορμάνι͜α
[Έλα πουλί μ’, μετ’ εμέν / Κατ’ ’κι λες τιδέν;]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατέναυτήν
εγέντονεέγινε
εγέντςέγινες, κατάντησες
εμόρφυνανομόρφυναν
εξέβενβγήκε, ανέβηκε
επήενπήγε
εσέγκεςέβαλες, εισήγαγες
εφώταξενφώτισε
’ίνουμαιγίνομαι
κατ’γιατί/γιατί δεν
’κιδεν ουκί<οὐχί
λαλαχ̌αρίαχαϊδεμένη, παραχαϊδεμένη
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ξανπάλι, ξανά
ορμάνι͜αδάση orman
παρχάρ’ορεινός τόπος θερινής βοσκής
παρχαρομάναγυναίκα που ήταν επιφορτισμένη με τις δουλειές του παρχαριού, ορεινού τόπου θερινής βοσκής
παρχάρτςορεινός τόπος θερινής βοσκής
’ποίκε(εποίκε) έκανε, έφτιαξε ποιέω-ῶ
ρομάναπαρχαρομάνα, γυναίκα επιφορτισμένη με την επιμέλεια των ζώων και άλλες γαλακτοκομικές εργασίες στο παρχάρι (θερινό βοσκοτόπι)
σεβντάναγάπη, έρωτα sevda/sevdā
τερείςκοιτάς
τιδέντίποτα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13400
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr