Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Το τακάτ’ ντ’ έχω απέσ’ σην ψ̌η μ’

Στον Ορφέα της λύρας, ΓώγοΣτον Ορφέα της λύρας, Γώγο

Στιχουργοί: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Καλλιτέχνες: Κωστάκης Πετρίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Το τακάτ’ ντ’ έχω απέσ’ σην ψ̌η μ’ [μανίτσα μ’]
έναν κούρταν επέμ’νεν
[Όι! ν’ αηλί τ’ εμόν τη μάναν!]
Γιανασ̌εύ’ με ο Χάροντας, [μανίτσα μ’]
ατός ’κι θέλ’ να παίρ’ με
[Όι! ν’ αηλί τ’ εμόν τη μάναν!]

Λέει με «Κι άλλα χρόνι͜α θα ζεις! [μανίτσα μ’]
Έν’ γραφτόν ας ση μοίραν...
[Όι! ν’ αηλί τ’ εμόν τη μάναν!]
...τον κόσμον να χαρεντερίζ’, [μανίτσα μ’]
η λάλι͜α σ’ με τη λύραν»
[Όι! ν’ αηλί τ’ εμόν τη μάναν!]

«Συ τραγωδείς για την σεβντάν [μανίτσα μ’]
χαράντας, καημούς, πόνι͜α!
[Όι! ν’ αηλί τ’ εμόν τη μάναν!]
Ευτάς τ’ ανθρώπ’ς να μ’ εγροικούν [μανίτσα μ’]
πώς δι͜αβαίν’νε τα χρόνια»
[Όι! ν’ αηλί τ’ εμόν τη μάναν!]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
απέσ’μέσα
ατόςαυτός
γιανασ̌εύ’πλησιάζω/ει, πλευρίζει yanaşmak
δι͜αβαίν’νε(για τόπο) περνούν, διασχίζουν, (για χρόνο) περνούν (γενικότερα) περνούν, παύουν, τελειώνουν διαβαίνω
εγροικούνκαταλαβαίνουν
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έν’είναι
επέμ’νεναπόμεινε
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
’κιδεν ουκί<οὐχί
κούρτανγουλιά
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
παίρ’παίρνω/ει
πόνι͜απόνοι
σεβντάναγάπη, έρωτα sevda/sevdā
τακάτ’δύναμη, αντοχή takat/ṭāḳat
τραγωδείςτραγουδάς
χαράνταςχαρές, γάμοι
χαρεντερίζ’χαροποιώ/εί, ψυχαγωγώ/εί
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13400
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr