Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αφιέρωμα στον Γώγο

Στον Ορφέα της λύρας, ΓώγοΣτον Ορφέα της λύρας, Γώγο

Στιχουργοί: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Καλλιτέχνες: Κωστάκης Πετρίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


[Ωχ!] Θεέ μ’, τρανόν το θέλημα σ’,
καλλίον Συ εξέρτς -ι
Χαΐν’ άγγελον έστειλες
τον Γώγον Συ να παίρτς -ι

[Ωχ! Και] Γώγο, ο Θεόν έκοψεν
τη ζωής ι-σ’ την κόρδαν
Με ντό καρδίαν ο Άδης
θ’ ανοί͜ει σ’ εσέν την πόρταν;

[Ωχ! Και -ν-] Είχ̌ες μουράτι͜α απλέρωτα,
Γώγο, συ ση ζωή σ’ -ι
Παίξον λύραν τον Χάροντα,
πέλκι κλώσ̌κεσαι οπίσ’ -ι

Επέρεν ο Θεόν την ψ̌η σ’,
τη ζήσ’ σ’ ’κόπεν το ράμαν
Γώγο, Μεγάλ’ Παρασκευήν
με τον Χριστόν εντάμαν

’Πέγ̆’ναν σον επιτάφιον,
εκράτ’ναν την λαμπάδαν
Γώγο, κλαί͜ει σε η Καλαμαριά
και όλο̤ν η Ελλάδα

[Ωχ! Και] Είπανε όλ’ οι Πόντιοι
«έι, βαχ!» μετ’ έναν στόμαν
[Εχ!] Λαφρύν ας έν’ ντο θα σ̌κεπάζ’,
Γώγο, εσέν το χώμαν

[Εχ! Και] Τη λύραν όντες έπαιζες
’φώταζεν κι η σκοτία
[Έι!] Γώγο, τ’ εσόν τ’ όνομαν
θα μέν’ σην ιστορίαν

[Εχ! Και] Παίξον, Γώγο, την κεμεντζ̌έν
σίτι͜α θα πας σον Άδη
Λυριτσ̌ήδες θ’ ευρήκ’ς πολλούς,
ίλι͜αμ τον κύρ’ -τ- σ’ τον Σταύρην

Θ’ ευρήκ’ς Σαββέλη και Δήμον,
Κωστίκα Τσακαλίδη
Θ’ ευρήκ’ς τον Χρήστον τον Αΐβάζ’,
τον Μήτι͜αν τον Ταυρίδη

’Κει έν’ ο Παύλον ο Καρσλής,
Πάντζ̌ον ο Κοιλαδέτες,
Αποστολίκας, Παϊρακτάρτς
κι ο Τσ̌ορτάντς ο Σαντέτες

Τσ̌ατίνι͜α έταν ντο έσυρες,
Γώγο, εσύ τα πόνι͜α
’Πάλεψες με τον Χάρονταν,
εσύ, δύο ήμ’σ’ χρόνι͜α

[Εχ! Και] ’Κείνος εκράτ’νεν το καγάν’
και εσύ το τοξάρι σ’
’Κ’ επαραδόθες εύκολα,
έδειξες τ’ εχτιπάρι σ’

[Ωχ! Και -ν-] Εκειαφκά αναμέν’ν’ ν’ ακούν
τ’ εσά τα τοξαρέας
Πατριάρχης έσ’νε ση λύραν,
σον Άδην βασιλέας

[Εχ!] Εσύ έσ’νε αργυροτόξαρος
με χρυσά δακτυλέας
Εσύ θα είσαι αιώνια
τη λύρας ο Ορφέας
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αναμέν’ν’περιμένουν
ανοί͜ειανοίγει
απλέρωταανεκπλήρωτα
εκειαφκάεκεί κάτω
εκράτ’νανκρατούσαν
εκράτ’νενκρατούσε
έν’είναι
εντάμανμαζί
εξέρτςξέρεις, γνωρίζεις
επέρενπήρε
εσάδικά σου/σας
έσ’νεήσουν
εσόνδικός/ή/ό σου
έσυρεςέσυρες, τράβηξες, έριξες
έτανήταν
ευρήκ’ςβρίσκεις
εχτιπάριαξιοπρέπεια, κύρος, αξιοπιστία itibar/iʿtibār
ζήσ’ζήση, ζωή
ήμ’σ’ήμισυ
ίλι͜αμπροπαντώς, ιδιαίτερα, ειδικά illa/illā
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καγάν’δρεπάνι
καλλίονκαλύτερο (επίθ.), καλύτερα (επίρ.)
κεμεντζ̌ένλύρα kemençe/kemānçe
κλώσ̌κεσαιγυρίζεις, επιστρέφεις
κόρδανχορδή
κύρ’πατέρα
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
μουράτι͜αεπιθυμίες, πόθοι murat/murād
όλ’όλοι/α
όντεςόταν
οπίσ’πίσω
παίξονπαίξε (προστ.)
παίρτςπαίρνεις
’πέγ̆’νανπήγαιναν
πέλκιίσως να, πιθανόν να, μπας και (με την ελπίδα να συμβεί) belki (αραβ. bel+ περσ. ki)
πόνι͜απόνοι
σίτι͜ακαθώς, ενώ σόταν<εις όταν
σ̌κεπάζ’σκεπάζω/ει
σκοτίασκοτάδι
τοξαρέαςδοξαριές
τσ̌ατίνι͜ασκληρά, δύσκολα çetin
χαΐν’σκληρόκαρδη/ο, άκαρδη/ο hain/ḫāʾin
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr