Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έσπρυνανε τα μαλλία μ’

Στον Ορφέα της λύρας, ΓώγοΣτον Ορφέα της λύρας, Γώγο

Στιχουργοί: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Καλλιτέχνες: Κωστάκης Πετρίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Έσπρυνανε τα μαλλία μ’,
’μαύρυνεν η καρδία μ’ [γιαρ]
Τα τσ̌ικάρι͜α μ’ εσάπανε
και ’κι γελώ καμίαν [γιαρ]

Γομάτα τ’ ομματόπα μου
ας σα πικρά τα δά̤κρυ͜α [γιαρ]
Ερτούρεψαν κι άλλο πολλά
τη καρδι͜άς ι-μ’ τα τέρτι͜α [γιαρ]

Σα τέρτι͜α μ’, σα παράπονα μ’
γιατρειάν εγώ ’κ’ εύρα [γιαρ]
Καίγουμαι και βρουλίγουμαι
’ς σο άψιμον ντ’ εσέβα [γιαρ]

Τρώγω φαΐν, πίνω νερόν,
τ’ απέσ’ ι-μ’ φαρμακώνω [γιαρ]
Θεέ μ’, σ’ Εσέν χρωστώ την ψ̌η μ’,
έπαρ’ το να γλυτώνω [γιαρ]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
άψιμονφωτιά
βρουλίγουμαιφλέγομαι, καίγομαι brûler
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
γομάταγεμάτα
έπαρ’πάρε (προστ.)
ερτούρεψανπερίσσεψαν, αυξήθηκαν, αποταμιεύτηκαν, εξοικονομήθηκαν artırmak
εσάπανεσάπισαν
εσέβαμπήκα
έσπρυνανεάσπρισαν
εύραβρήκα, βρες (ιδιωμ.προστ.)
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καίγουμαικαίομαι
καμίανποτέ
’κιδεν ουκί<οὐχί
κι άλλο πολλάπερισσότερο, παραπάνω
’μαύρυνεν(εμαύρυνεν) μαύρισε
ομματόπαματάκια
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
’ς(ας) από
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τσ̌ικάρι͜ασπλάχνα, σωθικά ciğer/ciger
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13400
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr