Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τιδέν ’κι σιναεύκεται

Ο Χρύσανθος τραγουδά ΜατσούκαΟ Χρύσανθος τραγουδά Ματσούκα

Στιχουργοί: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό, Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Καλλιτέχνες: Κωστάκης Πετρίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Τιδέν ’κι σινι͜αεύκεται
σ’ εσόν την εμορφίαν [γιαρ]
Και τα παρχαροτσ̌ίτσ̌εκια
εξά̤εις σην ευωδίαν! [γιαρ]

Μ’ όλι͜α τη κοσμί’ τα καλά
εσέν, πουλί μ’, ’κι αλλάζω [γιαρ]
Την εμορφι͜άδαν ντ’ έ͜εις σην ψ̌η σ’
κι άλλο πολλά θαμάζω [γιαρ]

-Γεια σου Κωστάκη με τη λύρα σου!

Όλο̤ν τον κόσμον εσύ τσ̌ί͜εις,
ίλι͜αμ τέρτι͜α που έχ’νε [γιαρ]
Για τ’ ατείντς κλαις και τα δάκρυ͜α σ’
τα μαγουλόπα σ’ βρέχ’νε [γιαρ]

Ατσ̌ά, πουλί μ’, έχ̌’ κανείς τέρτ’
για τ’ εσέναν ολίγον [γιαρ]
άναυα εμέν που σκοτούμαι
και για τ’ εσέν ψ̌ην δίγω; [γιαρ]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άναυαεκτός (από) άνευ
ατείντςαυτούς
ατσ̌άάραγε acep/ʿaceb
βρέχ’νεβρέχουν
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
δίγωδίνω
έ͜ειςέχεις
εμορφι͜άδανομορφιά
εμορφίανομορφιά
εξά̤ειςαξίζεις, υπερτερείς σε αξία
εσόνδικός/ή/ό σου
έχ̌’έχει
έχ’νεέχουνε
θαμάζωθαυμάζω
ίλι͜αμπροπαντώς, ιδιαίτερα, ειδικά illa/illā
’κιδεν ουκί<οὐχί
κι άλλο πολλάπερισσότερο, παραπάνω
κοσμί’κόσμου
μαγουλόπαμαγουλάκια
παρχαροτσ̌ίτσ̌εκιαλουλούδια του παρχαριού
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
σινι͜αεύκεταιανταγωνίζεται, αναμετριέται sınamak
σκοτούμαισκοτώνομαι
τέρτ’καημός, βάσανο, στενοχώρια (ονομ.) dert
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τιδέντίποτα
τσ̌ί͜ειςλυπάσαι, συμπονάς σίζω
ψ̌ηψυχή
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13399
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr