Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εξέρανες τα γόνατα μ’

Ο Χρύσανθος τραγουδά ΜατσούκαΟ Χρύσανθος τραγουδά Ματσούκα

Στιχουργοί: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό, Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Καλλιτέχνες: Κωστάκης Πετρίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Εξέρανες τα γόνατα μ’,
εμάντσες την καρδία μ’
Εμάτσες με το σεβντι͜αλούκ’
να έ͜εις την αμαρτία μ’

Εξέρανες τα χ̌ερόπα μ’,
επρέσταν τα ταμάρι͜α μ’
Εποίκες με και έχασα,
πουλί μ’, τα εχτιπάρι͜α μ’

Εμάρανες τα χ̌ειλόπα μ’,
εθόλωσες τ’ ομμάτι͜α μ’
Εδίπλωσες κι εποίκες με,
πουλόπο μ’, δύο κὰτι͜α

Έδεσες, ’ποίκες με κορδύλ’
και πολεμάς να γλύντς με
Αν θέλτς με, σπίγγ’σον, γλύσον με
κι αν ’κ’ έν’, τέρεν να λύντς με
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
γλύντςλιώνεις, συνθλίβεις
γλύσονλιώσε, σύνθλιψε (προστ.)
έ͜ειςέχεις
εμάντσεςμαύρισες/μουντζούρωσες από την καπνιά, κατέστρεψες, κατέκαψες μέχρι καπνιάς
εμάρανεςμάρανες
εμάτσεςέμαθες, δίδαξες μαθίζω
έν’είναι
εξέρανεςξέρανες
εποίκεςέκανες, έφτιαξες ποιέω-ῶ
επρέστανπρήστηκαν
εχτιπάρι͜ααξιοπρέπεια, κύρος, αξιοπιστία itibar/iʿtibār
θέλτςθέλεις
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κὰτι͜αεπίπεδα, στρώσεις, σωροί kat
κορδύλ’κόμπος
λύντςλύνεις, λιώνεις
ομμάτι͜αμάτια
’ποίκες(εποίκες) έκανες, έφτιαξες ποιέω-ῶ
πουλόποπουλάκι
σεβντι͜αλούκ’έρωτας sevdalık
σπίγγ’σονσφίξε (προστ.)
ταμάρι͜αφλέβες damar
τέρενκοίταξε (προστ.)
χ̌ειλόπαχειλάκια
χ̌ερόπαχεράκια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13399
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr