Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Απόψ’ είδα σε στ’ όρωμα μ’

Ο Χρύσανθος τραγουδά Ματσούκα

Καλλιτέχνες: Κωστάκης Πετρίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


[Άι!] Απόψ’ είδα σε στ’ όρωμα μ’,
εφίλ’να σε σο στόμαν
Εγνέφ’σα κι εσκουντούλιζαν
τα χ̌ειλόπα μ’ ακόμαν

[Άι!] Απόψ’ είδα σε στ’ όρωμα μ’,
εκείσ’νε στ’ εγκαλιόπο μ’
Ερρώστεσε με η σεβντά σ’,
χαρχαταρι͜άζ’ το ψ̌όπο μ’

[Άι!] Απόψ’ είδα σε στ’ όρωμα μ’,
εχ̌αίρουμ’νε τα κάλλι͜α σ’
Καλλίον ν’ εβγαίνεν η ψ̌η μ’
στο γλυκύν την εγκάλι͜α σ’

[Άι!] Εγνέφ’σα, ’κ’ είχα σε σουμά μ’,
αηλί τ’ εμόν το χάλι!
Ατσ̌ά, πόσα κι άλλο θα σύρ’
το ξερόν το κιφάλι μ’;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
ατσ̌άάραγε acep/ʿaceb
γλυκύνγλυκιά/ό
εγκάλι͜ααγκαλιά
εγκαλιόποαγκαλίτσα
εγνέφ’σαξύπνησα
εκείσ’νεκειτόσουν, ξάπλωνες
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
ερρώστεσεαρρώστησε
εσκουντούλιζανευωδίαζαν
εφίλ’ναφιλούσα
εχ̌αίρουμ’νεχαιρόμουν
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
κάλλι͜ακάλλη
καλλίονκαλύτερο (επίθ.), καλύτερα (επίρ.)
κιφάλικεφάλι
όρωμαόνειρο
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
σουμάκοντά
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
χ̌ειλόπαχειλάκια
χαρχαταρι͜άζ’(ηχομ.λέξη) πάλλεται παράγοντας θόρυβο
ψ̌ηψυχή
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8012 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13981
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr