Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τη κεμεντζ̌έ μ’ παίζω σας

Τραγωδώ για την πατρίδα μ’ τον ΠόντοΤραγωδώ για την πατρίδα μ’ τον Πόντο

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Τη κεμεντζ̌έ μ’ παίζω σας,
τραγωδώ και λέγω σας
Είν’ τ’ εμέτερα πολλά,
ευτάμε τα παλαλά

Το ξένον πάντα γλυκύν
έν’ σ’ αούτο τη ζωήν
Ποίος έν’ που ’κι αγαπά;
Ποίος έν’ που ’κ’ εγροικά;
Ποίος έν’ που ’κι αγαπά,
απ’ ατό που ’κ’ εγροικά;

Ατός που ’κ’ εγάπεσεν,
ατός που ’κ’ επόνεσεν
Χαϊβάν’ έρθεν σον κόσμον,
έναν χτήνον παλαλόν

Άφ’ς τη χώραν, ας λέγ’νε,
άφ’ς ατ’ς, ας σακουνεύ’νε
Εσύ ποίσον ντ’ εγροικάς,
το καρδόπο σ’ μη χαλάντς

Για τ’ εσέναν τραγωδώ,
για τ’ εσέν καρδοπονώ
Τραγωδίας τη σεβντάς
λέγ’ν’ ατα σα τρυγόνας

Έλα, πουλί μ’, και μη πας,
το χατίρι μ’ μη χαλάντς
Το φίλεμαν απ’ εμέν,
η εγκάλια -ν- απ’ εσέν

Έλα, όσον έν’ νωρίς,
χάρ’, πουλόπο μ’, τη ζωή σ’
Ο κόσμον έν’ ψεύτικον,
σύρτεν όλια σο χορόν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αούτοαυτό/ή
ατααυτά
ατόςαυτός
ατ’ςαυτής, της
άφ’ςάφησε (προστ.)
γλυκύνγλυκιά/ό
εγάπεσεναγάπησε
εγκάλιααγκαλιά
εγροικάκαταλαβαίνει
εγροικάςκαταλαβαίνεις
είν’είναι (για πληθ.)
εμέτεραδικά μου/μας
έν’είναι
επόνεσενπόνεσε
έρθενήρθε
ευτάμεκάνουμε, φτιάχνουμε εὐθειάζω
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
κεμεντζ̌έη λύρα kemençe/kemānçe
’κιδεν ουκί<οὐχί
λέγ’ν’λένε
λέγ’νελένε
όλιαόλα
παλαλάτρελά, τρέλες
παλαλόντρελό
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.) ποιέω, ποιῶ
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πουλόποπουλάκι
σακουνεύ’νεπαραμερίζουν, αποφεύγουν, φυλάγονται από sakınmak
σεβντάςαγάπης, έρωτα sevda/sevdā
σύρτεν(η) σύρτης, (β’ πληθ.) σύρετε, τραβήξτε, ρίξτε (προστ.)
τραγωδίαςτραγούδια
τραγωδώτραγουδάω
τρυγόναςτρυγονιού, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
φίλεμανφιλί
χαϊβάν’ζώο, μτφ. ανεγκέφαλος, ανάλγητος άνθρωπος hayvan/ḥayvān
χαλάντςχαλάς, καταστρέφεις
χάρ’χαίρε, να χαρείς (προστ.)
χατίριχάρη, σεβασμός, υπόληψη hatır/ḫāṭir
χτήνοναγελάδα
χώρανξένους, μη οικείους, ξενιτειά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7913 | Albums/Singles: 1170 | Συντελεστές: 1566 | Λήμματα: 13350
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr