Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πουλί μ’, σα τέρτι͜α τη ζωής

Θεέ μ’, ενέσπαλες τ’ ανθρώπ’ς

Καλλιτέχνες: Χρήστος Χρυσανθόπουλος, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Πουλί μ’, σα τέρτι͜α τη ζωής
εσύ ’σαι το τερμάνι μ’
Σο κρύον τη χ̌ειμωγκονί’
εσύ ’σαι το γεργάνι μ’

Όλι͜α τη κοσμί’ τα καλά
εξά̤εις ατα, πουλόπο μ’
Εσύ δί’ς με τερμάν’ σην ψ̌η μ’
και χαράν σο καρδόπο μ’

♫

Πονείς κι εσύ όντες πονώ
και είμαι τσ̌ουλωμένος
Γελούν τα πέντε σ’ αν γελώ
και είμαι χαρεμένος

Αρ’ για τ’ ατό κι εγώ, πουλί μ’,
για τ’ εσέν την ψ̌η μ’ χάνω
Θ’ έχω σε εγώ βασίλισσα,
εγώ όντες αποθάνω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αποθάνωπεθαίνω
ατααυτά
γελούν τα πέντε σ’(εκφ) γελούν και τα αυτιά σου
γεργάνιπάπλωμα yorgan
δί’ςδίνεις
εξά̤ειςαξίζεις, υπερτερείς σε αξία
καρδόποκαρδούλα
κοσμί’κόσμου
όντεςόταν
πουλόποπουλάκι
τερμάν’θεραπεία, δύναμη, μτφ. λύση derman/dermān
τερμάνιθεραπεία, δύναμη, μτφ. λύση derman/dermān
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τσ̌ουλωμένοςσκυθρωπιασμένος
χ̌ειμωγκονί’χειμώνα (γεν.)
χαρεμένοςχαρούμενος
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8000 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13982
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr