Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εγροίκ’σα ντ’ αποθάνω εγώ

Θεέ μ’, ενέσπαλες τ’ ανθρώπ’ςΘεέ μ’, ενέσπαλες τ’ ανθρώπ’ς

Στιχουργοί: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Καλλιτέχνες: Χρήστος Χρυσανθόπουλος, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


[Ωχ!] Εγροίκ’σα ντ’ αποθάνω εγώ
[όι!] και σ’ έναν χρόνο μάνα μ’ [νε]
[Ωχ!/Αχ!] Σ’ εμέν ποπάν [πουλί μ’] μη φέρετε
[άι!] μη κρούτε την καμπάνα [νε]

[Όι] Τα χτύπους [πουλί μ’] τη καρδίας ι-μ’
[όι] όσο πάν’ λιγοστεύ’νε [νε]
[Ωχ!] Τα χρόνι͜α μ’ ετελέθανε
[άι!] προτού να ταμαμεύ’νε [νε]
[Άι!] Τα χρόνι͜α, Χρήστο, ετελέθανε
[άι!] προτού να ταμαμεύ’νε [νε]

[Ωχ!] Ντο επάθανε [πουλί μ’] οι αγγέλ’
[άι!] κι εμέναν αραεύ’νε [νε]
[Αχ!] Θέλ’νε [πουλί μ’] να παίρ’νε τα χρόνι͜α μ’
[άι!/και] προτού να ταμαμεύ’νε [νε]

[Ωχ!] Έρθανε [πουλί μ’] ν’ αποχαιρετούν
[αχ!] οι συγγενείς και φίλοι μ’ [νε]
[Ωχ!] Το αίμα μ’ [Χρήστο] έντονε νερόν,
[και -ν-] εβζήεν το καντήλι μ’ [νε]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγγέλ’(ονομ. πληθ.) άγγελοι, (γεν.) αγγέλου
αποθάνωπεθαίνω
αραεύ’νεψάχνουν, αναζητούν, γυρεύουν aramak
εβζήενέσβησε
εγροίκ’σακατάλαβα
έντονεέγινε
έρθανεήρθαν
ετελέθανε(αμτβ.) τελείωσαν, εξαντλήθηκαν, μτφ. πέθαναν
θέλ’νεθέλουν
καρδίας(τη, γεν.) καρδιάς, (τα, ονομ. πληθ.) καρδιές
κρούτεχτυπάτε
παίρ’νεπαίρνουν
ποπάνπαπά
ταμαμεύ’νεσυμπληρωθούν tamam olmak

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr