Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έλα-έλα

Θεέ μ’, ενέσπαλες τ’ ανθρώπ’ςΘεέ μ’, ενέσπαλες τ’ ανθρώπ’ς

Στιχουργοί: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Καλλιτέχνες: Χρήστος Χρυσανθόπουλος, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Έναν πάω κι οπίσ’ τερώ,
τ’ αρνόπο μ’ αναμένω
[αναμένω / έλα -ν- έλα]
Τ’ αρνί μ’ εθαρρεί θα φέγω
όντες απιδι͜αβαίνω
[-πιδι͜αβαίνω / έλα -ν- έλα]

Πάω κι ο νους ι-μ’ έν’ οπίσ’,
νουνίζω, ατσ̌ά ελέπ’ς με; 
[ατσ̌ά ελέπ’ς με / έλα -ν- έλα]
Αν θέλτς με ποίσον με ισ̌μάρ’,
όσον πόσον θα παιδεύ’ς με; 
[θα παιδεύ’ς με; / έλα -ν- έλα]

Θ’ απιδι͜αβαίνω το ρακάν’,
θα παίζω το γαβάλι μ’
[το γαβάλι μ’ / έλα -ν- έλα]
Για τη σεβντά σ’ ερρώστεσα,
άσ̌κεμον έν’ το χάλι μ’
[έν’ το χάλι μ’ / έλα -ν- έλα]

Εγροίκ’σα ντο θέλτς με κι εσύ
ντό, τεΐ τυρα̤ννί͜εις με;
[τυρα̤ννί͜εις με / έλα -ν- έλα]
’Τελέθεν η υπομονή μ’,
τέρ’, άλλο μη κλαινί͜εις με
[μη κλαινί͜εις με / έλα -ν- έλα]

Γεια σου Χρυσανθόπουλε με την λύρα σου!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απιδι͜αβαίνωφεύγω, αφήνω πίσω, προσπερνώ, ξεπερνώ από + διαβαίνω
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
άσ̌κεμονάσχημο, κακότροπο
ατσ̌άάραγε acep/ʿaceb
γαβάλιφλογέρα kaval/ḳawwāl
εγροίκ’σακατάλαβα
ελέπ’ςβλέπεις
έν’είναι
ερρώστεσααρρώστησα
θέλτςθέλεις
ισ̌μάρ’νεύμα, νόημα işmar/նշմար
κλαινί͜ειςκάνεις κάποιον να κλάψει, στενοχωρείς
νουνίζωσκέφτομαι
όντεςόταν
οπίσ’πίσω
όσον πόσονπόσο πια; μέχρι πότε;
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.) ποιέω, ποιῶ
ρακάν’γήλοφος
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
τεΐτάχα, δήθεν, υποτίθεται deyü (οθωμ.περ.)
’τελέθεν(ετελέθεν) τελείωσε, εξαντλήθηκε
τέρ’κοίταξε (προστ.)
τερώκοιτώ
τυρα̤ννί͜ειςτυραννάς, ταλαιπωρείς
φέγωφεύγω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr