Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Φεγγαρολούστ’, μικρόν αρνί μ’

Θεέ μ’, ενέσπαλες τ’ ανθρώπ’ς

Καλλιτέχνες: Χρήστος Χρυσανθόπουλος, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Φεγγαρολούστ’, μικρόν αρνί μ’,
έρ’ται γιοσμάς ο ήλι͜ον
Να φιλεί κερασόχ̌ειλα,
μάγ’λον κόκκινον μήλον

Να ’ίνουμαι γουρπάνι σ’
κι ευρίγουμαι σο γιάνι σ’
Εσύ τισ̌έκ’ και μαξιλάρ’,
εγώ γεργάν’ απάν’ ι-σ’

Με τ’ αγγελογανατόπα σ’
σπιχταγκαλι͜άστ’ εμένα
Κανείς, ούτε κι ο Χάροντας
να παίρ’ με απ’ εσένα

Να ’ίνουμαι γουρπάνι σ’
κι ευρίγουμαι σο γιάνι σ’
Εσύ τισ̌έκ’ και μαξιλάρ’,
εγώ γεργάν’ απάν’ ι-σ’

♫

Μυρωμένον τ’ εγκαλι͜όπο σ’,
ανάσμα σ’ σκουντουλίζει
Ρίζα μ’, εσέν που έχ̌’ σουμά τ’
πάντα καλοκαιρίζει

Εσύ είσαι η άνοιξη μ’
και παρχαροζουμπούλι μ’
Εσέν, πουλί μ’, αν χάνω σε,
θα χάνω και τ’ αχούλι μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγγελογανατόπα(υποκορ.) αγγελικά φτερά άγγελος + kanat
ανάσμαανάσα, αναπνοή
απάν’πάνω
αχούλιμυαλό akıl/ʿaḳl
γεργάν’πάπλωμα yorgan
γιάνιπλάι, πλευρό yan
γιοσμάςκομψός, λεβέντης νέος yosma
γουρπάνιθυσία kurban/ḳurbān
εγκαλι͜όποαγκαλίτσα
έρ’ταιέρχεται
ευρίγουμαιβρίσκομαι
έχ̌’έχει
’ίνουμαιγίνομαι
κερασόχ̌ειλαχείλια σαν κεράσι
μάγ’λονμάγουλο magulum
παίρ’παίρνω/ει
παρχαροζουμπούλιζουμπούλι του παρχαριού
σκουντουλίζειευωδιάζει, μοσχοβολάει
σουμάκοντά
σπιχταγκαλι͜άστ’σφιχταγκάλιασε
τισ̌έκ’στρώμα, κρεβάτι döşek
φεγγαρολούστ’λούσου στο φως του φεγγαριού

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8000 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13982
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr