Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο πρόσωπος σ’ ηλιόλουστον

Θεέ μ’, ενέσπαλες τ’ ανθρώπ’ςΘεέ μ’, ενέσπαλες τ’ ανθρώπ’ς

Στιχουργοί: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Καλλιτέχνες: Χρήστος Χρυσανθόπουλος, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Ο πρόσωπος σ’ ηλιόλουστον,
η καλατσ̌ή σ’ μελένεν
Η μύρα σ’ έν’ τραντάφυλλον,
η ψ̌η σ’ μαλαματένεν

Όντες τερώ σον πρόσωπο σ’,
τ’ ομματόπα μ’ θολούνταν
Θαρρείς ελέπ’νε τ’ ήλ’ το φως,
φοούμαι θα κορούνταν

♫

Πουλόπο μ’, όντες καλατσ̌εύ’ς,
μέλ’ στάζ’ ας σα χ̌ειλόπα σ’
Αν κρούν’ απάν’ ι-μ’, μερμηκώ,
τ’ άσπρα τα γανατόπα σ’
Αν κρούν’ απάν’ ι-μ’, μερμηκώ,
τα δύο τα χ̌ερόπα σ’

Η μύρα σ’ σκουντουλίζ’ άμον
παρχαροτσ̌ιτσ̌εκόπον
Σο ψ̌όπο σ’ το χρυσόχτιστον
κράτ’ για τ’ εμέναν τόπον
Σο ψ̌όπο σ’ το χρυσόχτιστον
κράτ’ με -ν- ολίγον τόπον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
γανατόπαφτεράκια kanat + -όπα (υποκορ.)
ελέπ’νεβλέπουνε
έν’είναι
θολούντανθολώνουν
καλατσ̌εύ’ςμιλάς, συνομιλείς, συζητάς keleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
καλατσ̌ήομιλία, συνομιλία, συζήτηση keleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
κορούνταντυφλώνονται
κράτ’κράτα, βάστα, κάνε κράτει (προστ.)
κρούν’χτυπούν
μαλαματένενμαλαματένια/ο, από χρυσάφι
μέλ’μέλι
μελένενμελένια/ο, γλυκιά/ό σαν το μέλι
μερμηκώνιώθω μυρμήγκιασμα, μούδιασμα
μύραοσμή, μυρωδιά
ομματόπαματάκια
όντεςόταν
παρχαροτσ̌ιτσ̌εκόπονλουλούδι του παρχαριού
πουλόποπουλάκι
πρόσωποςπρόσωπο
σκουντουλίζ’ευωδιάζει, μοσχοβολάει
τερώκοιτώ
φοούμαιφοβάμαι
χ̌ειλόπαχειλάκια
χ̌ερόπαχεράκια
ψ̌ηψυχή
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr