Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τ’ ομμάτι͜α τ’ς παρλαεύ’νε

Θεέ μ’, ενέσπαλες τ’ ανθρώπ’ς

Καλλιτέχνες: Χρήστος Χρυσανθόπουλος, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Τ’ ομμάτι͜α τ’ς παρλαεύ’νε,
την καρδι͜ά μ’ τογραεύ’νε
Ομοι͜άζ’νε άμον αστρόπα
με γαϊτάνι͜α ’φρυδόπα

Τα χ̌ειλόπα σ’ φωτία,
έκαψαν την καρδία μ’
’Ποίκαν ατο κομμάτι͜α,
τη ζωή μ’ δύο κὰτι͜α

Τα μάγ’λα σ’ -ισ- πατούλι͜α,
τα κόλφι͜ας ι-σ’ ζουμπούλι͜α
Ευωδία σ’ μεθύζ’ με
και η σεβντά σ’ κοιμίζ’ με

Έπαρ’ με σην εγκάλι͜α σ’
να χ̌αίρουμαι τα κάλλι͜α σ’
Εσέναν ποδεδίζω
κι άλλο να μη εγνεφίζω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αστρόπααστεράκια
γαϊτάνι͜αέντεχνα πλεγμένα κορδόνια με τρεις μεταξωτές κλωστές (κοτσίδα) ή τέσσερεις (τεχρίλι), ή και μάλλινο ή βαμβακερό, που στόλιζε τα ρούχα στο κάτω μέρος των μανικιών και στον ποδόγυρο μτφ. όμορφα και λεπτά/καλαίσθητα gaitanum<Caieta/Gaeta< αρχαία ελληνική Καιήτη (αντιδάνειο)
εγκάλι͜ααγκαλιά
εγνεφίζωξυπνώ
έπαρ’πάρε (προστ.)
κάλλι͜ακάλλη
κὰτι͜αεπίπεδα, στρώσεις, σωροί kat
κοιμίζ’κοιμίζω/ει
μάγ’λαμάγουλα magulum
μεθύζ’μεθάει
ομμάτι͜αμάτια
ομοι͜άζ’νεομοιάζουν, μοιάζουν
παρλαεύ’νελάμπουν, λαμποκοπούν parlamak
πατούλι͜ανιφάδες
ποδεδίζω(ενεργ. και μέση) χαίρομαι, απολαμβάνω, προσκυνώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
’ποίκαν(εποίκαν) έκαναν, έφτιαξαν ποιέω-ῶ
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
τογραεύ’νεκομματιάζουν doğramak
χ̌αίρουμαιχαίρομαι
χ̌ειλόπαχειλάκια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7996 | Albums/Singles: 1229 | Συντελεστές: 1614 | Λήμματα: 13953
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr