Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εσύ είσαι το στουλάρι μ’

Θεέ μ’, ενέσπαλες τ’ ανθρώπ’ςΘεέ μ’, ενέσπαλες τ’ ανθρώπ’ς

Στιχουργοί: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Καλλιτέχνες: Χρήστος Χρυσανθόπουλος, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Εσύ είσαι ο σύντροφο μ’,
[Ακούς Τασούλα μ’ και Τασούλα μ’;]
εσύ ’σαι το στουλάρι μ’
[Για τ’ εσέν χάνω και τ’ αχούλι͜α μ’]
Εσύ τουσ̌έκ’, ζεστόν γεργάν’,
[Ακούς Τασούλα μ’ και Τασούλα μ’;]
εσύ το μαξιλάρι μ’
[Για τ’ εσέν χάνω και τ’ αχούλι͜α μ’]

Εσύ είσαι το στουλάρι μ’,
το ζεστόν το μαξιλάρι μ’
Σουμά σ’ έχασα τα πόνι͜α μ’
κι ένταν έμνοστα τα χρόνι͜α μ’

Εσύ ’σαι άνοιξης τσ̌ιτσ̌έκ’,
[Ακούς Τασούλα μ’ και Τασούλα μ’;]
καλοκαιρί’ μεϊβάν’ -ι
[Για τ’ εσέν χάνω και τ’ αχούλι͜α μ’]
Σα τερτόπα μ’ παίρτς μερτικόν,
[Ακούς Τασούλα μ’ και Τασούλα μ’;]
ση χαρά μ’, δί’ς χαράν -ι
[Για τ’ εσέν χάνω και τ’ αχούλι͜α μ’]

Εσύ είσαι το στουλάρι μ’,
το ζεστόν το μαξιλάρι μ’
Σουμά σ’ έχασα τα πόνι͜α μ’
κι ένταν έμνοστα τα χρόνι͜α μ’

Εσύ τη χαράς το πουλίν,
[Ακούς Τασούλα μ’ και Τασούλα μ’;]
τη ψ̌ης ι-μ’ το αηδόνι
[Για τ’ εσέν χάνω και τ’ αχούλι͜α μ’]
Έγκες σ’ εμέν την άνοιξην
[Ακούς Τασούλα μ’ και Τασούλα μ’;]
άμον το χελιδόνι
[Για τ’ εσέν χάνω και τ’ αχούλι͜α μ’]

Εσύ είσαι το στουλάρι μ’,
το ζεστόν το μαξιλάρι μ’
Σουμά σ’ έχασα τα πόνι͜α μ’
κι ένταν έμνοστα τα χρόνι͜α μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αχούλι͜αμυαλά akıl/ʿaḳl
γεργάν’πάπλωμα yorgan
δί’ςδίνεις
έγκεςέφερες
έμνοστανόστιμα
έντανέγιναν
μεϊβάν’φρούτο meyve/mīve
παίρτςπαίρνεις
πόνι͜απόνοι
σουμάκοντά
στουλάριστύλος που βαστάζει την στέγη οικίας, μτφ. στήριγμα
τερτόπα(υποκορ.) καημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τουσ̌έκ’στρώμα, κρεβάτι döşek
τσ̌ιτσ̌έκ’λουλούδι çiçek
ψ̌ηςψυχής

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr