Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Θεέ μ’, ενέσπαλες τ’ ανθρώπ’ς

Θεέ μ’, ενέσπαλες τ’ ανθρώπ’ςΘεέ μ’, ενέσπαλες τ’ ανθρώπ’ς

Στιχουργοί: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Καλλιτέχνες: Χρήστος Χρυσανθόπουλος, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Θεέ μ’, ενέσπαλες τ’ ανθρώπ’ς
κι ατείντς άλλο ’κι φωτί͜εις
Γιάμ’ θέλτς ούλ’ να χάν’ντανε
κι άλλον κόσμον Συ να χτί͜εις;

«Αχ!» και «βαχ!» λένε παντού
τη κοσμί’ τα στόματα
Πη αποθάν’νε οι ανθρώπ’
’κ’ εχωρούν σα χώματα

Νέα παλληκάρι͜α παίρτς
πριν να ζούνε τη ζωήν
κι αφήντς γραιάδες και γέρτς
π’ εγράσταν απάν’ ση γην

Παίρτς μάνα που βυζαλίζ’
το χάταλον το μικρόν
κι έρκεντα̤ν αποκολλίζ’
το γάλαν το μητρικόν

Τρανόν έν’ το θέλημα Σ’
ήντι͜αν θέλτς ας ’ίνεται
Ο καθένας/καθαείς άνθρωπον
απ’ Εσέν θα κρίνεται

Ποίσον Συ άμον ντ’ εξέρτς
χώρτσον τηνάν θέλτς να παίρτς
Γαλήνεψον το νιάτ’
για τοι νέοις μ’ ευτάς γαϊρά̤τ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
αποθάν’νεπεθαίνουν
αποκολλίζ’ξεκολλάει, αποκόπτει, σταματάει το θηλασμό
ατείντςαυτούς
αφήντςαφήνεις
βυζαλίζ’θηλάζω/ει
γαϊρά̤τ’ζήλος, αντοχή, εγκαρτέρηση gayret/ġayret
γαλήνεψονγαλήνεψε (προστ.)
γέρτςγέρους
γιάμ’μήπως, ή μη ya/yā + μη
γραιάδεςγριές
εγράστανφθάρηκαν, έλιωσαν γράνω/γραίνω (=ροκανίζω, κατατρώγω)
έν’είναι
ενέσπαλεςξέχασες
εξέρτςξέρεις, γνωρίζεις
έρκεντα̤ννωρίς erkenden
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
ήντι͜ανοτιδήποτε, ό,τι
θέλτςθέλεις
’ίνεταιγίνεται
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καθαείςκαθένας
’κιδεν ουκί<οὐχί
κοσμί’κόσμου
νέοιςνέους
νιάτ’σκοπός, πρόθεση niyet/niyyet
ούλ’όλοι
παίρτςπαίρνεις
πηπου
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.) ποιέω, ποιῶ
τηνάναυτόν/ην που
τοιτους/τις
φωτί͜ειςφωτίζεις
χάν’ντανεχάνονται, διώχνονται
χάταλονμωρό, παιδί ἀταλός
χτί͜ειςχτίζεις
χώρτσονχώρισε, ξεχώρισε, ξεδιάλεξε (προστ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr