Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ας σην Τόνιαν έρχουμαι

Επιμένω στην παράδοση

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Σούλα Θεοδωρίδου, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Ας σην Τόνγ̆ιαν έρχουμαι,
Τόνγ̆ιαλης παιδάς είμαι
Το μαχ̌αίρ’ σα μὲσα μ’ έν’,
για τ’ εσέναν έρχουμαι

Αδακά, ακαικά,
σο καφούλ’ οπίσ’ καικά
Μετ’ εσέναν, κορτσόπον,
θα χορτάζω τη σεβντάν

Ας ση Τόνγ̆ιαν έρχουμαι,
μετ’ εμέν το γιοσμαλούκ’
Μετ’ εσέν την έμορφον,
’γώ θα ευτάγω σεβνταλούκ’

Αδακά, ακαικά,
σο καφούλ’ οπίσ’ καικά
Μετ’ εσέναν, κορτσόπον,
θα χορτάζω τη σεβντάν

Ας σην Τόνγ̆ιαν έρχουμαι,
τραγωδι͜άνος μερακλής
Μετ’ εσέν την έμορφον,
’γώ εξέβα σεβνταλής

Αδακά, ακαικά,
σο καφούλ’ οπίσ’ καικά
Μετ’ εσέναν, κορτσόπον,
θα χορτάζω τη σεβντάν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδακάεδώ κόντα
ακαικάεκεί κοντά
γιοσμαλούκ’κομψότητα, λεβεντοσύνη yosmalık
έμορφονόμορφο
έν’είναι
εξέβαβγήκα, ανέβηκα, μτφ. προέκυψα
έρχουμαιέρχομαι
ευτάγωκάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
καικάπρος τα κάτω, εκεί ακριβώς, κοντά
καφούλ’θάμνος κατάφυλλον<καταφύλλιον<κατ’φούλλιν
κορτσόπονκοριτσάκι
μαχ̌αίρ’μαχαίρι
μὲσα(τα) η μέση
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
οπίσ’πίσω
παιδάςπαιδί, νέος άντρας
σεβνταλήςερωτοχτυπημένος, ερωτευμένος sevdalı
σεβνταλούκ’έρωτας sevdalık
σεβντάναγάπη, έρωτα sevda/sevdā
τραγωδι͜άνοςτραγουδιστής
χορτάζωχορταίνω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7996 | Albums/Singles: 1229 | Συντελεστές: 1614 | Λήμματα: 13953
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr