Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ατσ̌άπ’ θ’ ελέπω εγώ το Γαρς

Επιμένω στην παράδοσηΕπιμένω στην παράδοση

Στιχουργοί: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό, Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Ατσ̌άπ’ θ’ ελέπω εγώ το Γαρς
και τα χωρία όλα̤;
Ατά ντ’ εφέκαν τ’ εμετέρ’
κι/και -ν- επέμ’ναν πασ̌τάν τσ̌όλι͜α

Σα τόπι͜α τ’ εμετερίων,
ση Γαρσί’ κάθαν χωρίον
Σα χωράφι͜α και σα ραχ̌ι͜ά
σκουντούλιζαν τα χασ̌χάσι͜α

Ας έξερα ντ’ εγέντανε
τη Γαρσί’ τα χωρία
Μαναστήρι͜α και εκκλησιάς,
τ’ ελλενικά σχολεία

Σα τόπι͜α τ’ εμετερίων,
ση Γαρσί’ κάθαν χωρίον
Σα χωράφι͜α και σα ραχ̌ι͜ά
σκουντούλιζαν τα χασ̌χάσι͜α

Τσ̌όλ’ κι έρημα επέμ’νανε
τη Γαρσί’ τα ραχ̌ία
Πόσα καημούς ’κ’ εφέκανε
ση Γαρσληδίων ψ̌ήα;

Σα τόπι͜α τ’ εμετερίων,
ση Γαρσί’ κάθαν χωρίον
Σα χωράφι͜α και σα ραχ̌ι͜ά
σκουντούλιζαν τα χασ̌χάσι͜α
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατάαυτά
ατσ̌άπ’άραγε, αναρωτιέμαι acep/ʿaceb
εγέντανεέγιναν
ελέπωβλέπω
εμετέρ’δικοί μου/μας
εμετερίωνδικών μας
έξεραήξερα
επέμ’ναναπόμειναν
επέμ’νανεαπόμειναν
εφέκαναφήσαν
εφέκανεάφησαν
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κάθανκάθε
μαναστήρι͜αμοναστήρια
πασ̌τάνολωσδιόλου, εντελώς baştan
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
ραχ̌ίαράχες, βουνά
σκουντούλιζανευωδίαζαν, μοσχοβολούσαν
τόπι͜ατόποι, μέρη
τσ̌όλ’έρημο, ερημικό çöl
τσ̌όλι͜αέρημα, ερημικά çöl
χωρίαχωριά
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr