Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τσ̌οπάνος με τα πρόατα

Επιμένω στην παράδοσηΕπιμένω στην παράδοση

Στιχουργοί: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό, Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Τσ̌οπάνος με τα πρόατα
λάσ̌κεται τα γιαζία
Πίνει τα κρύα τα νερά
και σύρ’ τη μαναχ̌ίαν

Τσ̌οπάνε μ’, ντό γιοσμάς είσαι;
Νασάν που έ͜ει σε άντρα!
Άφ’ς ατα κι έλα μετ’ εμέν,
τα πρόατα σ’ ’κι χάν’νταν

Τσ̌οπάνε μ’, ποδεδίζω σε,
κατήβα ας σα ραχ̌ία
Κανείται εσέν ντ’ εντώκανε
χαλάζι͜α και βρεχ̌ία

Τσ̌οπάνε μ’ και τα πρόατα σ’,
τσ̌οπάνε μ’ και τ’ αρνόπα σ’
Ατά εγροικούν την χαρά σ’
εξέρ’νε ας σα τι͜αρτόπα / τερτόπα σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατάαυτά
ατααυτά
άφ’ςάφησε (προστ.)
βρεχ̌ίαβροχές
γιαζίαπεδιάδες, εξοχή, ύπαιθρος yazı
γιοσμάςκομψός, λεβέντης νέος yosma
έ͜ειέχει
εγροικούνκαταλαβαίνουν
εντώκανεχτύπησαν
εξέρ’νεξέρουν, ήξερε
κανείταιφτάνει, είναι αρκετό
κατήβακατέβα (προστ.)
’κιδεν ουκί<οὐχί
λάσ̌κεταιπεριφέρεται, τριγυρνά, περιπλανιέται ἀλάομαι/ηλάσκω
μαναχ̌ίανμοναξιά
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
νασάνχαρά σε
ποδεδίζω(ενεργ. και μέση) χαίρομαι, απολαμβάνω, προσκυνώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
ποδεδίζω σενα σε χαρώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
πρόαταπρόβατα
ραχ̌ίαράχες, βουνά
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
τερτόπα(υποκορ.) καημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τι͜αρτόπακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
χάν’ντανχάνονται, διώχνονται

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr