Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τα πουλία τ’ αγλώσσωτα

Επιμένω στην παράδοσηΕπιμένω στην παράδοση

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Τα πουλία τ’ αγλώσσωτα
και σ’ έρημα πα ζούνε
Ατά ευτάνε σεβνταλούκ’,
εγροικούν κι αγαπούνε

Εβγαίν’νε σο πορπάτεμαν,
ατά πα ανταμούνταν!
Κι/Και -ν- αποβραδίς ση φωλέαν
τυλίγ̂ουνταν κοιμούνταν

Τα πουλία και σ’ έρημα
ευτάγ’νε κατοικίαν
Όχι να έχ’νε άμον εσέν
λιθαρένεν καρδίαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγλώσσωτατα χωρίς γλώσσα
άμονσαν, όπως, καθώς
ανταμούντανανταμώνουν
αποβραδίςαπ’ το βράδυ
ατάαυτά
εβγαίν’νεβγαίνουν
εγροικούνκαταλαβαίνουν
ευτάγ’νεκάνουν, φτιάχνουνεὐθειάζω
ευτάνεκάνουν, φτιάχνουνεὐθειάζω
έχ’νεέχουνε
κοιμούντανκοιμούνται
λιθαρένενπέτρινο, λιθαρένιο
παπάλι, επίσης
πορπάτεμανπερπάτημα
σεβνταλούκ’έρωταςsevdalık
φωλέανφωλιά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr