Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

«Αχ!» ευτάω για τ’ εσένα

Επιμένω στην παράδοσηΕπιμένω στην παράδοση

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Τα μαλλόπα σ’ πεντάπλεχτα,
απέσ’ σην καρδι͜ά μ’ κείνταν
Αρνί μ’, να καταρούμε͜ ατα,
ζευγάρι͜α οφίδι͜α γίν’νταν

«Αχ!» ευτάω για τ’ εσένα,
το «βάχ!» έν’ για τ’ εμένα
Και για τ’ εσέν, πουλόπο μ’,
πονεί -άι- το καρδόπο μ’
Και για τ’ εσέν, πουλόπο μ’,
πονεί το τσ̌ικαρόπο μ’

Πουλόπο μ’, είσαι έμορφον,
ο πρόσωπος σ’ φεγγάρι
’Φιέρωσον το πόι σου
σ’ εμέν το παλληκάρι

«Αχ!» ευτάω για τ’ εσένα,
το «βάχ!» έν’ για τ’ εμένα
Και για τ’ εσέν, πουλόπο μ’,
πονεί -άι- το καρδόπο μ’
Και για τ’ εσέν, πουλόπο μ’,
πονεί το τσ̌ικαρόπο μ’

Εσύ τη Θεού το λουλούδ’
ντ’ έπαθες κι εμαρέθες;
Θεού χαρά σίτ’ έστεκες
άλλο ’κ’ εκαλατσ̌εύτες

«Αχ!» ευτάω για τ’ εσένα,
το «βάχ!» έν’ για τ’ εμένα
Και για τ’ εσέν, πουλόπο μ’,
πονεί -άι- το καρδόπο μ’
Και για τ’ εσέν, πουλόπο μ’,
πονεί το τσ̌ικαρόπο μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
ατααυτά
γίν’ντανγίνονται
εκαλατσ̌εύτεςμιλήθηκεςkeleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
εμαρέθεςμαράθηκες
έμορφονόμορφο
έν’είναι
ευτάωκάνω, φτιάχνετεεὐθειάζω
’κ’δενουκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
κείντανκείτονται, ξαπλώνουν
μαλλόπαμαλλάκια
οφίδι͜αφίδια
πόιύψος, μπόιboy
πουλόποπουλάκι
πρόσωποςπρόσωπο
σίτ’καθώς, ενώσόταν<εις όταν
τσ̌ικαρόπο(υποκορ.) σπλάχνοciğer/ciger
’φιέρωσον(αφιέρωσον) αφιέρωσε (προστ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr