Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πίνω το τσ̌ιμπούκ’, πίνω

Ποντιακή παράδοσηΠοντιακή παράδοση

Στιχουργοί: Παραδοσιακό, Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Κορτσόπον, για τη σεβντά σ’
έχω εγώ τρανόν χαβάσ’
Πάντα αναμένω σε,
θέλω να κερδαίνω σε

Πίνω το τσ̌ιμπούκ’, πίνω
Τσιρίζ’ η λουλι͜ά μ’, τσιρίζ’
Κι ας ση πόρτας τ’ αραλούκ’
μυρίζ’ η σεβντά, μυρίζ’

Όθεν κέσ’ πας πορπατείς,
εγώ έρχουμαι απ’ οπίσ’
Πουλί μ’, να ελέπω σε,
σην ψ̌η μ’ απέσ’ έχω σε

Πίνω το τσ̌ιμπούκ’, πίνω
Τσιρίζ’ η λουλι͜ά μ’, τσιρίζ’
Κι ας ση πόρτας τ’ αραλούκ’
μυρίζ’ η σεβντά, μυρίζ’

Ομούτ’ έχω για τ’ εσέν,
πέει το «ναι» η ψ̌η μ’ εβγαίν’
Με τ’ ισ̌μάρ’ ντ’ εσκάλωσες,
εμέν επαλάλωσες

Πίνω το τσ̌ιμπούκ’, πίνω
Τσιρίζ’ η λουλι͜ά μ’, τσιρίζ’
Κι ας ση πόρτας τ’ αραλούκ’
μυρίζ’ η σεβντά, μυρίζ’

Η καρδι͜ά μ’ πολλά βρουλίζ’,
ση σεβντά σ’ ’κι ταγιανίζ’
Το αίμαν ’κι τσιμπονίζ’,
τ’ ομμάτ’ κόσμον ’κ’ εγνωρίζ’

Πίνω το τσ̌ιμπούκ’, πίνω
Τσιρίζ’ η λουλι͜ά μ’, τσιρίζ’
Κι ας ση πόρτας τ’ αραλούκ’
μυρίζ’ η σεβντά, μυρίζ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
αραλούκ’χαραμάδα, κενό aralık
βρουλίζ’φλέγεται
εβγαίν’βγαίνει
ελέπωβλέπω
επαλάλωσεςτρέλανες
έρχουμαιέρχομαι
ισ̌μάρ’νεύμα, νόημα işmar/նշմար
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κερδαίνωκερδίζω
κέσ’εκεί γύρω, εκεί κάπου, εκεί περίπου κέσου
’κιδεν ουκί<οὐχί
κορτσόπονκοριτσάκι
λουλι͜άο λουλάς, η εστία του ναργιλέ, όπου τοποθετείται χαρμάνι καπνού και κάρβουνα lüle/lūle
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
ομμάτ’μάτι
ομούτ’ελπίδα umut
οπίσ’πίσω
πέειπες (προστ.)
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πορπατείςπερπατάς
πόρταςπόρτες (ονομ.πληθ.) porta
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
ταγιανίζ’αντέχω/ει, βαστάω/ει dayanmak
τσιμπονίζ’αναβλύζει με ορμή
τσ̌ιμπούκ’είδος πίπας για καπνό çubuk
τσιρίζ’τσιρίζει σῦριγξ
χαβάσ’ευδιαθεσία, επιθυμία, γούστο heves
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr