Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Καμίαν εγώ ση ζωή μ’

Ποντιακή παράδοσηΠοντιακή παράδοση

Στιχουργοί: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Καμίαν εγώ ση ζωή μ’
κανέναν ’κι πειράζω
Πικρά τα λόγι͜α τη κοσμί’,
σ’ ατά πώς να βαστάζω;

Οι ανθρώπ’ έχ’νε χ̌ιλά̤,
σην ζωή μ’ δίγ’νε πελι͜άν
Θ’ αποθάνω κι ησυχάζω,
αέτσ’ ντ’ ’α ζω, νι͜αφιλι͜άν;

Το μάννα, ο Θεόν ντ’ έστειλεν,
σ’ ανθρώπ’ς δίγω να τρώνε
Φαρμάκ’ δίν’νε με και χολήν,
εμέν να φαρμακών’νε

Οι ανθρώπ’ έχ’νε χ̌ιλά̤,
σην ζωή μ’ δίγ’νε πελι͜άν
Θ’ αποθάνω κι ησυχάζω,
αέτσ’ ντ’ ’α ζω, νι͜αφιλι͜άν;

Σπιχτόν εγέντον το σ̌κοινίν
ση γούλα μ’ ντ’ ετυλίεν
Να ’σύρ’να τ’ και φουρκίγουμαι
το καντήλι μ’ εσβήεν

Οι ανθρώπ’ έχ’νε χ̌ιλά̤,
σην ζωή μ’ δίγ’νε πελι͜άν
Θ’ αποθάνω κι ησυχάζω,
αέτσ’ ντ’ ’α ζω, νι͜αφιλι͜άν;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
’αθα
αέτσ’έτσι
αποθάνωπεθαίνω
ατάαυτά
γούλαλαιμός gula
δίγ’νεδίνουν
δίγωδίνω
δίν’νεδίνουν
εγέντονέγινε
εσβήενέσβησε
ετυλίεντυλίχθηκε
έχ’νεέχουνε
καμίανποτέ
’κιδεν ουκί<οὐχί
κοσμί’κόσμου
νι͜αφιλι͜άνμάταιο/α, ανώφελο/α nafile/nāfile
πελι͜άνβάσανο, σκοτούρα bela
σπιχτόνσφιχτό/ή
’σύρ’να(εσύρ’να) έσερνα, τραβούσα, έριχνα
φαρμακών’νεφαρμακώνουν
φουρκίγουμαιπνίγομαι
χ̌ιλά̤δόλος hile/ḥīle
χολήνθυμό

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr