Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η νύφε και ο γαμπρόν

Ποντιακή παράδοσηΠοντιακή παράδοση

Στιχουργοί: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Η νύφε και ο γαμπρόν
πάν’ σα στεφανώματα
Η εγκάλι͜α το γλυκύν
έν’ σα ξημερώματα

Έρθαν κι ανταμώθανε,
ατείν’ στεφανώθανε
Ο γάμπρον πάει σο γιαπί
και η νύφε στέκ’ σ’ οσπίτ’

Ύστερα σο μεσημέρ’,
ο γαμπρόν ψωνίζ’ και φέρ’
Η νύφε σ’κούται μαειρεύ’
κι ατός θέλ’ να μασχαρεύ’

- Γάρη, τα φιλέματα σ’
είν’ γλυκέα άμον μέλ’!
- Άντρα, τα χαϊδέματα σ’
όχι απάν’ σο μεσημέρ’

Άφ’ς με ας στρώνω τραπέζ’,
μη φοάσαι, ’κ’ έν’ μαλέζ’!
Και όντες θα σκοτεινεύ’
εις τον άλλο θα λελεύ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
ατείν’αυτοί
άφ’ςάφησε (προστ.)
γάρηΕ! γυναίκα (κλητ.) karı
γλυκέα(επιρρ.) γλυκά
γλυκύνγλυκιά/ό
εγκάλι͜ααγκαλιά
είν’είναι (για πληθ.)
έν’είναι
έρθανήρθαν
’κ’δεν ουκί<οὐχί
λελεύ’χαίρομαι/εται
μαειρεύ’μαγειρεύει
μαλέζ’υδαρής χυλός, αλευρόσουπα
μασχαρεύ’αστειεύεται, διακωμωδεί maskara/masḫara
μέλ’μέλι
νύφενύφη
όντεςόταν
οσπίτ’σπίτι hospitium<hospes
σ’κούταισηκώνεται
στεφανώθανεστεφανώθηκαν
φέρ’φέρνω/ει
φιλέματαφιλιά
φοάσαιφοβάσαι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr