Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μαεμένον

Ποντιακή ΠαράδοσηΠοντιακή Παράδοση

Στιχουργοί: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Εμάεψες με, γιαβρίκα μ’,
αρ’ έ͜εις με μαεμένον
Ανάμεσα σα μαλλόπα σ’
αρ’ έ͜εις με συμπλεγμένον

Εμάεψες με, πουλόπο μ’,
κι ας σο φαΐν εκόπα
Λύγουμαι όντες τερούνε με
και τ’ εσά τ’ ομματόπα

Κανείται ντ’ ετυρά̤νντσες με,
γεράν έχ̌’ το καρδόπο μ’
Πέει με το «ναι», μικρόν πουλί μ’,
εβγαίν’ και στέκ’ το ψ̌όπο μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
γεράνπληγή, τραύμαyara
έ͜ειςέχεις
εβγαίν’βγαίνει
εβγαίν’ και στέκ’πάει να βγει
εκόπακόπηκα
εμάεψεςμάγεψες
εσάδικά σου/σας
ετυρά̤νντσεςτυράννησες, ταλαιπώρησες
έχ̌’έχει
κανείταιφτάνει, είναι αρκετό
καρδόποκαρδούλα
λύγουμαιλιώνω
μαεμένονμαγεμένος/ο
μαλλόπαμαλλάκια
ομματόπαματάκια
όντεςόταν
πέειπες (προστ.)
πουλόποπουλάκι
τερούνεκοιτούν
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6112 | Albums/Singles: 880 | Συντελεστές: 1171 | Λήμματα: 11970
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr