Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εγώ για τ’ εσέν και μόνο

Ποντιακή παράδοση

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Αδά σον κόσμον αγαπώ
είναν Θεόν κι εσένα
Αν θέλτς δέβα σον ανοιχτήν
κι ερώτα για τ’ εμένα

Εγώ για τ’ εσέν και μόνον
σύρω τη σεβντάς τον πόνον
Το κιφάλι μ’ σο μαξιλάρ’,
ο νους ι-μ’ έν’ σο δρόμον

Εσέν, ρίζα μ’, ντο αγαπώ
αν ίσως λέγω ψέμαν·
το χώμαν ντο καταπατώ
να σύρ’ και πίν’ το αίμα μ’

Εγώ για τ’ εσέν και μόνον
σύρω τη σεβντάς τον πόνον
Το κιφάλι μ’ σο μαξιλάρ’,
ο νους ι-μ’ έν’ σο δρόμον

Κόρ’, κρέμασον ένα σταυρόν,
(κι) είναν Θεόν προσ̌κύνα
Σεράντα ψ̌ήα εσύ μη καί͜εις,
τέρεν κι αγάπα είναν

Εγώ για τ’ εσέν και μόνον
σύρω τη σεβντάς τον πόνον
Το κιφάλι μ’ σο μαξιλάρ’,
ο νους ι-μ’ έν’ σο δρόμον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
ανοιχτήνμάντη, χαρτομάντη
δέβαπήγαινε (προστ.)
είνανέναν, μία
έν’είναι
ερώταρώτησε (προστ.)
θέλτςθέλεις
κιφάλικεφάλι
κρέμασονκρέμασε (προστ.)
πίν’πίνει
σεβντάςαγάπης, έρωτα sevda/sevdā
σεράντασαράντα
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
σύρωσέρνω, τραβώ, ρίχνω
τέρενκοίταξε (προστ.)
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7996 | Albums/Singles: 1229 | Συντελεστές: 1614 | Λήμματα: 13953
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr