Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Φά’ με, Τασουλίτσα μ’, φά’ με

Ποντιακή παράδοσηΠοντιακή παράδοση

Στιχουργοί: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Απ’ αδά ους τ’ εσέτερα,
τ’ οσπίτι͜α πέντε-δέκα
Την ώρα μ’ και τ’ εγκόλπιο μ’
σ’ εσέτερα -ν- εφέκα

Φά’ με, Τασουλίτσα μ’, φά’ με
για τ’ εσέν εγώ θα χάμαι
Πουλόπο μ’, σο στεφάνωμαν
πότε, πέει με, θα πάμε;

Λύγουμαι, πουλί μ’, για τ’ εσέν
και πονεί το καρδόπο μ’
Σην κόλφι͜α σ’ έχω μερτικόν,
σο κρεβατόπο σ’ τόπον

Φά’ με, Τασουλίτσα μ’, φά’ με
για τ’ εσέν εγώ θα χάμαι
Πουλόπο μ’, σο στεφάνωμαν
πότε, πέει με, θα πάμε;

Καίγουμαι, πουλί μ’, για τ’ εσέν,
η ψ̌η μ’ επέρεν βρούλαν
Όντες ονοματίζω σε
πάντα γομούται η γούλα μ’

Φά’ με, Τασουλίτσα μ’, φά’ με
για τ’ εσέν εγώ θα χάμαι
Πουλόπο μ’, σο στεφάνωμαν
πότε, πέει με, θα πάμε;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
βρούλανφλόγα brûler
γομούταιγεμίζει, βουρκώνει, κομπιάζει
γούλαλαιμός gula
εγκόλπιοφυλαχτό που κρεμιέται στο λαιμό και φτάνει περίπου στο μέσο του στήθους
επέρενπήρε
εσέτεραδικά σου/σας
εφέκαάφησα
καίγουμαικαίομαι
καρδόποκαρδούλα
κόλφι͜αη αγκαλιά, ο κόλπος, το μέρος του σώματος ανάμεσα στους βραχίονες και το στήθος, το στήθος της γυναίκας
κρεβατόποκρεβατάκι
λύγουμαιλιώνω
όντεςόταν
οσπίτι͜ασπίτια hospitium<hospes
ουςως, μέχρι
πέειπες (προστ.)
πουλόποπουλάκι
φά’φάε (προστ.)
χάμαιχάνομαι, μτφ. πεθαίνω
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr