Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σοφίτσα μ’, έξ’ μ’ εβγαίνεις

Ποντιακή παράδοσηΠοντιακή παράδοση

Στιχουργοί: Παραδοσιακό, Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Έναν άστρεν εξέβεν
σην ανατολήν
Αρ’ έναν κι άλλο εξέβεν
σο Τεβέποϊν
Αρ’ έναν κι άλλο εξέβεν
σο Καράκαπαν¹
Αρ’ έναν κι άλλο εξέβεν
σ’ Αρμαλού το χὰν’

Σοφίτσα μ’, έξ’ μ’ εβγαίνεις
και μη φαίνεσαι
Ελέπ’νε σε και τ’ άστρα
και μαραίνεσαι
Ελέπ’ σε και ο ήλι͜ον
και ηλαίνεσαι
Ελέπ’ σε και ο φέγγον
και δειλαίνεσαι

Είδα σε και ο μαύρον,
ο χ̌ιλι͜άκλερον,
και έχασα τ’ αχούλι μ’,
’σέβα σ’ αχ̌ερών’

Σοφίτσα μ’, αγαπώ σε
και θα παίρω σε -ν
και νύφεν σ’ οσπιτόπο μ’,
’σέν θα φέρω σε

Είπα ’το και τον κύρη μ’,
λέει με «έπαρ’ ’τεν»
Ερώτεσα την μάνα μ’,
λέει με «Εξέρ’ ατεν!
Ατό καλόν κορίτσ’ έν’!
Θα τερεί μας -εν
Έναν χουλιάρ’ νερόπον
’τέ θα δί’ μας -εν»

Σοφίτσα μ’, έξ’ μ’ εβγαίνεις
και μη φαίνεσαι
Ελέπ’νε σε και τ’ άστρα
και μαραίνεσαι
Ελέπ’ σε και ο ήλι͜ον
και ηλι͜αίνεσαι
Ελέπ’ σε και ο φέγγον
και δειλαίνεσαι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άστρενάστρο
ατεναυτήν
αχ̌ερών’αχυρώνας
αχούλιμυαλό akıl/ʿaḳl
δειλαίνεσαιδειλιάζεις
δί’δίνει
ελέπ’βλέπει/βλέπω
ελέπ’νεβλέπουνε
έν’είναι
έναν κι άλλοάλλο ένα, ένα ακόμη
έξ’έξω ή ο αριθμός έξι
εξέβενβγήκε, ανέβηκε
εξέρ’ξέρω/ει, γνωρίζω/ει
έπαρ’πάρε (προστ.)
ερώτεσαρώτησα
ηλαίνεσαιπαθαίνεις ηλίαση
νερόποννεράκι
νύφεννύφη
οσπιτόποσπιτάκι hospitium<hospes + -όπον
παίρωπαίρνω
’σέβα(εσέβα) μπήκα
Τεβέποϊνύψωμα στην περιοχή της Κρώμνης
’τεναυτήν
τερείκοιτάει
’τοαυτό, το (προσωπική αντωνυμία)
φέγγονφεγγάρι
χ̌ιλι͜άκλερονχιλιάκληρος
χὰν’χάνι, πανδοχείο han/ḫān
χουλιάρ’κουτάλι κοχλιάριον
Σημειώσεις
¹ (τουρκ. Karakaban) Βουνό στην σημ. Τουρκία, στα ανατολικά όρια της Άνω Ματσούκας και με υψόμετρο 2,4 χλμ

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr