Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Κόρη, τον τόπον ντο πατείς

Ποντιακή παράδοσηΠοντιακή παράδοση

Στιχουργοί: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


[Όι...] Κόρη, [πουλί μ’/ψ̌ήκα μ’] τον τόπον ντο πατείς
λιθάρ’ [πουλί μ’] να έν’, τσακούται
[Ωχ!] Ν’ αηλί εκείν’ [πουλί μ’] το παλληκάρ’
Ν’ αηλί [ψ̌ήκα μ’] εκείν’ το παλληκάρ’
σ’ εσέναν [πουλί μ’] που κομπούται

[Όι] Τ’ εσά [πουλί μ’/ψ̌ήκα μ’] τα κάλλι͜α που ελέπ’,
κόπεται [πουλί μ’] το σολούχ’ν ατ’
[Ωχ!] Έναν [πουλί μ’/ψ̌ήκα μ’] ποτάμ’ ιδρώματα
τρέχ’νε [πουλί μ’] ας σο γολτούχ’ν ατ’

 [Όι...] Εσύ [πουλί μ’/ψ̌ήκα μ’] την πόδαν ντο πατείς
την πόδα σ’ [πουλί μ’] εγνωρίζω
[Ωχ!] Εσέν [πουλί μ’/ψ̌ήκα μ’] όντες ’κ’ ελέπω σε,
κορτσόπο μ’, [πουλί μ’] φτιλακίζω

 [Όι...] Που καλατσ̌εύ’ σε [πουλί μ’] ’κι νυστάζ’,
π’ ελέπ’ σε [πουλί μ’] ’κι κοιμάται
[εχ!] και μετ’ εσέν [πουλί μ’/ψ̌ήκα μ’] που πορπατεί,
ση χαμονήν [πουλί μ’] πάει χάται
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
γολτούχ’νμασχάλη
εκείν’εκείνοι
ελέπ’βλέπει/βλέπω
ελέπωβλέπω
έν’είναι
εσάδικά σου/σας
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καλατσ̌εύ’μιλάω/ει, συνομιλώ/ει, συζητώ/άει keleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
κάλλι͜ακάλλη
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κομπούταιξεγελιέται, εξαπατάται, μτφ. σαγηνεύεται κομβόω
κόπεταικόβεται
κορτσόποκοριτσάκι
λιθάρ’λιθάρι, πέτρα
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
όντεςόταν
πόδαίχνος, πατημασιά, βήμα
πόδανίχνος, πατημασιά, βήμα
πορπατείπερπατάει
σολούχ’νανάσα soluk
τρέχ’νετρέχουν
τσακούταισπάει
φτιλακίζωσπαρταρώ, πάλλομαι γρήγορα
χαμονήνχαμό, όλεθρο
χάταιχάνεται atmak
ψ̌ήκαψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8093 | Albums/Singles: 1273 | Συντελεστές: 1655 | Λήμματα: 14443
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr