Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Οι φτωχοί ξενιτεύκουνταν

Τραγούδια του Πόντου Νο2Τραγούδια του Πόντου Νο2

Στιχουργοί: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό, Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Οι φτωχοί ξενιτεύκουνταν,
πάνε να γαζανεύ’νε
Πολεμούν τη ζωήν ατουν
για να καλυτερεύ’νε

Αφήν’νε οπίσ’ τα μωρά
με μ’ ομμάτι͜α δα̤κρωμένα
Ατά τρανύν’νε τ’ άχαρα
άμον ορφανεμένα

Ατείντς ους να ετράνυναν
έσυρανε τα πόνι͜α
η καλομάνα κι ο πάππον,
τρανύν’νε και τ’ εγγόνι͜α!

Όντες θα έρ’ται ο καιρόν
οπίσ’ για να γυρίζ’νε
’κι πάν’ σουμά τουν τα μωρά!
ατείντς, ξάι ’κι γνωρίζ’νε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ατάαυτά
ατείντςαυτούς
ατουντους
αφήν’νεαφήνουν
γαζανεύ’νεκερδίζουν, αποκτούν πλούτο kazanmak
δα̤κρωμέναδακρυσμένα
έρ’ταιέρχεται
ετράνυνανμεγάλωσαν
καλομάναγιαγιά
’κιδεν ουκί<οὐχί
ξάικαθόλου
ξενιτεύκουντανξενιτεύονται
ομμάτι͜αμάτια
όντεςόταν
οπίσ’πίσω
ουςως, μέχρι
πόνι͜απόνοι
σουμάκοντά
τουντους
τρανύν’νεμεγαλώνουν, ανατρέφουν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr