Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Για τ’ ολήμαυρα τ’ ομμάτι͜α σ’

Τραγούδια του Πόντου Νο2Τραγούδια του Πόντου Νο2

Στιχουργοί: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό, Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Για τ’ ολήμαυρα τ’ ομμάτι͜α σ’
πάντα ωρίαζα τα στράτας
Να δι͜αβαίντς και να τερώ σε,
μίαν κι άλλο ν’ απαντώ σε

Ας σην πόρτα σ’ έξ’ δι͜αβαίνω,
φοούμαι -ν-, απέσ’ ’κ’ εμπαίνω
Γιάμ’ ελέπ’ με ο κύρ’ -τ- σ’ κι η μάνα σ’,
τ’ αδέλφι͜α σ’ κι η καλομάνα σ’

Όσον πόσον θα παιδεύ’ς με;
Ντ’ εποίκα σε και χατεύ’ς με;
Τέρ’ άλλο μη φαρμακώντς με,
μόνον εσύ θα λαρώντς με

Άλλο ντο πρέπ’ να παθάνω;
Αν ’κι παίρτς με θ’ αποθάνω!
Και θα έ͜εις την αμαρτία μ’
αν ’κ’ ευτάς με συντροφίαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
αποθάνωπεθαίνω
γιάμ’μήπως, ή μη ya/yā + μη
δι͜αβαίντς(για τόπο) περνάς, διασχίζεις, (για χρόνο) περνάς διαβαίνω
δι͜αβαίνω(για τόπο) περνώ, διασχίζω, (για χρόνο) περνώ διαβαίνω
έ͜ειςέχεις
ελέπ’βλέπει/βλέπω
έξ’έξω ή ο αριθμός έξι
εποίκαέκανα, έφτιαξα ποιέω-ῶ
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καλομάναγιαγιά
’κιδεν ουκί<οὐχί
κύρ’πατέρα
λαρώντςγιατρεύεις, θεραπεύεις
μίανμια φορά
μίαν κι άλλοάλλη μια φορά
ολήμαυραολόμαυρα
ομμάτι͜αμάτια
όσον πόσονπόσο πια; μέχρι πότε;
παθάνωπαθαίνω
παίρτςπαίρνεις
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
τέρ’κοίταξε (προστ.)
τερώκοιτώ
φαρμακώντςφαρμακώνεις
φοούμαιφοβάμαι
χατεύ’ςδιώχνεις atmak
ωρίαζαπρόσεχα, φύλαγα, επέβλεπα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13399
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr