Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ακεί πέρα σ’ ορμάνι͜α κιάν’

Τραγούδια του Πόντου Νο2

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Ακεί πέρα σ’ ορμάνι͜α κιάν’
ωρίαζες τ’ αρνία σ’
’Κ’ εχόρταζα ν’ ακού’ ατο,
πουλί μ’, την τραγωδία σ’

Ωρίαζα τα στράτας ι-σ’,
πουλόπο μ’, σ’ ορμανόπα
Έμπρι͜α ’λάλ’νες τα πρόατα
και -ν- απ’ οπίσ’ τ’ αρνόπα

Ακεί πέρα σ’ ορμάνι͜α κιάν’
κελαηδούν τα πουλία
Εντάμαν να έτανε εκειάν’
τ’ εμέτερα τα ψ̌ήα

Αρνί μ’, όντες εβγαίν’ η ψ̌η μ’
ας ’ίνεται πουλόπον
Κελαηδεί και χαρεντερίζ’
και τ’ εσόν το καρδόπον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ακείεκεί
αρνόπααρνάκια
εβγαίν’βγαίνει
εκειάν’εκεί πάνω
εμέτεραδικά μου/μας
έμπρι͜αμπροστά
εντάμανμαζί
εσόνδικός/ή/ό σου
έτανεήταν
’ίνεταιγίνεται
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καρδόπονκαρδούλα
κιάν’και άνω, και εξής, και πέρα
’λάλ’νες(ελάλ’νες) έβγαζες λαλιά, καλούσες, αποκαλούσες, προσκαλούσες, οδηγούσες
όντεςόταν
οπίσ’πίσω
ορμάνι͜αδάση orman
ορμανόπαδάση
πουλόποπουλάκι
πουλόπονπουλάκι
πρόαταπρόβατα
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
τραγωδίατραγούδι
χαρεντερίζ’χαροποιώ/εί, ψυχαγωγώ/εί
ψ̌ηψυχή
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα
ωρίαζαπρόσεχα, φύλαγα, επέβλεπα
ωρίαζεςπρόσεχες, φύλαγες, επέβλεπες

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8000 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13982
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr