Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αούτ’ ο κόσμος ψεύτικον

Τραγωδώ για την πατρίδα μ’ τον Πόντο

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Αούτ’ ο κόσμος ψεύτικον,
του κάκου είναι όλια
Άμον αέρα ντο φυσά
αδά κι ακεί χοχόλια

Αούτο ο κόσμος ψεύτικον,
νέ κιάρ’ έχ̌’ και νέ κέρδος
Όλια είναι έναν όνερον,
χαμάν έρ’ται το τέλος

Άμον ισ̌κιάδες παλαλά,
εθαρρούμε κάτ’ είμες
Ούσνα θα εγροικούμ’ ατό,
φεύομε, τιδέν ’κ’ είμες

Σ’ αούτ’ τον κόσμον μουσαφίρ’
έρθαμε και θα πάμε
Ας τρώγομε κι ας πίνομε,
ντ’ εξέρομε ας ευτάμε

Ας τρώγομε κι ας πίνομε,
παιδία, κάθαν βράδον
Κάποτε θα πεθάνουμε
’κι θ’ ανταμούμες άλλο

Κανείς ’κι ’ξέρ’ πώς έρχουμες,
κανείς ’κι ’ξέρ’ πού πάμε
Κανείς οπίσ’ ’κι κλώσ̌κεται
να λέει μας πώς να ’φτάμε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
ακείεκεί
άμονσαν, όπως, καθώς
ανταμούμεςανταμώνουμε
αούτ’αυτός/ή/ό/ά
αούτοαυτό/ή
βράδονβράδυ
εγροικούμ’καταλαβαίνουμε
είμεςείμαστε
εξέρομεξέρουμε
έρθαμεήρθαμε
έρ’ταιέρχεται
έρχουμεςερχόμαστε
ευτάμεκάνουμε, φτιάχνουμε εὐθειάζω
έχ̌’έχει
ισ̌κιάδεςσκιές
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
κάθανκάθε
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κιάρ’κέρδος kâr
κλώσ̌κεταιγυρίζει, επιστρέφει
μουσαφίρ’επισκέπτες, περαστικοί misafir/musāfir
νέούτε ne
όλιαόλα
όνερονόνειρο
οπίσ’πίσω
ούσναμέχρι που, έως ότου
παιδίαπαιδιά
παλαλάτρελά, τρέλες
πίνομεπίνουμε
τιδέντίποτα
τρώγομετρώμε
φεύομεφεύγουμε
’φτάμεκάνουμε, φτιάχνουμε εὐθειάζω
χαμάναμέσως, ευθύς, μονομιάς hemen/hemān
χοχόλιασκουπίδια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8000 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13982
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr