Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Αγαπώ κορτσόπον

Τραγούδια του ΠόντουΤραγούδια του Πόντου

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Αγαπώ κορτσόπον,
έχ̌’ τρανόν ’σπιτόπον
και ’κι παίρ’ εμένα [και] τον φτωχόν
Φεύω να κερδίζω!
Μάνα, εσέν κλαινίζω
γιατί έ͜εις με έναν και μαναχόν

Φτωχός είμ’ εξέρ’ με
και ’κι θέλ’ να παίρ’ με
Λέει με «Ζεγκιλι͜άεψον κι εσύ
και ατότε έλα,
εμέν τέρ’ και γέλα
κι άντζ̌ακ θα ζευγαρούμες μαζί»

’Δέβαν τρία χρόνια,
ενεσπάλθαν τα πόνια
σην καρδι͜ά μ’ ντο είχα [και] για τ’ ατέν
Ατώρα ’κι θέλω
ατέ για να παίρω
Δέβα, μάνα, κι αέτσ’ πέ’ ατεν

Ατένα εθέλ’να
και αλλού ’κ’ ετέρ’να
Καλόν λόγον ’κ’ είπεν για τ’ εμέν
Εθέλ’νεν πορτοφόλι
και γεροντοκόρη
σο ράφ’ / σ’ οτσ̌άχ’ τη κυρού -γ- ατ’ς επέμ’νεν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αέτσ’έτσι
άντζ̌ακμόλις που, μετά βίας, τότε μόνο ancak
ατέαυτή
ατέναυτήν
ατεναυτήν
ατένααυτήν
ατότετότε
ατ’ςαυτής, της
ατώρατώρα
δέβαπήγαινε (προστ.)
’δέβανπέρασαν διαβαίνω
έ͜ειςέχεις
εθέλ’ναήθελα
εθέλ’νενήθελε
ενεσπάλθανξεχάστηκαν
εξέρ’ξέρω/ει, γνωρίζω/ει
επέμ’νεναπόμεινε
ετέρ’νακοιτούσα
έχ̌’έχει
ζεγκιλι͜άεψονπλούτισε, γίνε πλούσιος (προστ.) zenginlemek
ζευγαρούμεςζευγαρώνουμε
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κλαινίζωστενοχωρώ, κάνω κπ να κλάψει
κορτσόπονκοριτσάκι
κυρούπατέρα
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
οτσ̌άχ’τζάκι ocak
παίρ’παίρνω/ει
παίρωπαίρνω
πέ’πες (προστ.)
πόνια(ονομ.) πόνοι, (αιτ.) πόνους
’σπιτόπον(οσπιτόπον) σπιτάκι
τέρ’κοίταξε (προστ.)
φεύωφεύγω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8093 | Albums/Singles: 1273 | Συντελεστές: 1655 | Λήμματα: 14443
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr