Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ν’ αηλί π’ αποχωρίεται

Τραγούδια του ΠόντουΤραγούδια του Πόντου

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Ν’ αηλί π’ αποχωρίεται
κι αφήν’ μάναν και κύρη
Ατότε έν’ που πίνει͜ ατο
το φαρμάκ’ με ποτήρι

Ν’ αηλί π’ αποχωρίεται
μακρά ας ση γαρήν ατ’
Μουγατσ̌ουρλούκ’ πάντα θα σύρ’,
θα τυρα̤ννίζ’ την ψ̌ην ατ’

Ν’ αηλί που ξενιτεύκεται
και ’κ’ έχ̌’ καν’νάν σον κόσμον
Για τ’ ατόν ’κ’ έχ̌’ τελεμονήν
τη ξενιτει͜άς ο δρόμον

Αροθυμίαν τρώει την ψ̌η μ’,
τ’ ομματόπα μ’ κλαινίζω
Η ξενιτει͜ά άκραν ντο ’κ’ έχ̌’,
εγώ, ξάι ’κι νουνίζω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
άκρανάκρη
αποχωρίεταιαποχωρίζεται
αροθυμίαννοσταλγία
ατότετότε
αφήν’αφήνει
γαρήνγυναίκα (αιτ.) karı
έν’είναι
έχ̌’έχει
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καν’νάνκανέναν
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κλαινίζωκάνω κάποιον/ους να κλάψει/ουν, στενοχωρώ
μακρά(επιρρ.) μακριά, (επιθ.) μακρινά, απομακρυσμένα
μουγατσ̌ουρλούκ’προσφυγιά, μετανάστευση muhacirlik
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
νουνίζωσκέφτομαι
ξάικαθόλου
ξενιτεύκεταιξενιτεύεται
ομματόπαματάκια
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
τελεμονήντελειωμό
τυρα̤ννίζ’τυραννάω/ει, ταλαιπωρώ/εί
ψ̌ηψυχή
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13740
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr