Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Όλα τα τριαντάφυλλα

Όλα τα τριαντάφυλλα/Βαρύν λόγον μη λέτε͜ ατοΌλα τα τριαντάφυλλα/Βαρύν λόγον μη λέτε͜ ατο

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Όλι͜α τα τριαντάφυλλα
απέσ’ σην καρδι͜ά σ’ κείνταν
Ατά πα που μυρίσ̌κεται,
τα χρόνι͜α τ’ [και] ’κι τελείνταν

Σο χάραμαν τ’ ανατολής
[Και] τ’ αρνόπο μ’ εγεννέθεν
Κι όλι͜α τα χάρεις τη Θεού
ατό [και] πώς εχαρέθεν!

Εγάπη μου έρ’ται και στέκ’
και τα στράτας φωτάζ’νε
Τα έμπρ’ τα στράτας χ̌αίρουνταν,
τ’ οπίσ’ [και -ν-] αναστενάζ’νε

Άμον ήλιος εφώταξες
κι άμον αέρα εδέβες
Κι ούσνα θ’ εκαλοτέρ’να σε,
ραχ̌όπα [και -ν-] επιδέβες
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αναστενάζ’νεαναστενάζουν
απέσ’μέσα
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
ατάαυτά
εγεννέθενγεννήθηκε
εδέβεςπέρασες, έφυγες, διάβηκες διαβαίνω
εκαλοτέρ’νακαλοκοιτούσα, ξανακοιτούσα
έμπρ’(έμπρου) εμπρός, μπροστά
επιδέβεςέφυγες, άφησες πίσω, προσπέρασες, ξεπέρασες
έρ’ταιέρχεται
έρ’ται και στέκ’είναι στον ερχομό
εφώταξεςφώτισες, έλαμψες
εχαρέθενπροικίστηκε
κείντανκείτονται, ξαπλώνουν
’κιδεν ουκί<οὐχί
μυρίσ̌κεταιμυρίζει κτ
οπίσ’πίσω
ούσναμέχρι που, έως ότου
παπάλι, επίσης, ακόμα
ραχ̌όπαραχούλες, βουνά
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
τελείνταν(αμτβ.)τελειώνουν, εξαντλούνται, μτφ. πεθαίνουν
φωτάζ’νεφωτίζουν, λάμπουν
χ̌αίρουντανχαίρονται
χάρειςχαρίσματα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7955 | Albums/Singles: 1193 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13448
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr