Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τ’ ομματοτσι͜άτσι͜α τ’ς είν’ πολλά

Ίμερα μ’, εροθύμεσα/Τ’ ομματοτσι͜άτσι͜α τ’ς είν’ πολλάΊμερα μ’, εροθύμεσα/Τ’ ομματοτσι͜άτσι͜α τ’ς είν’ πολλά

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Τ’ ομματοτσι͜άτσι͜α τ’ς είν’ πολλά,
τ’ οφρύδι͜α τ’ς κι άλλο λίγα
Τ’ αρνόπο μ’ άμον ντ’ είδα ’το
άμον το χ̌ι͜όν’ ελύγα

Όντες φορεί και αναλλάζ’
[βάι!] και ση στράταν εμπαίνει
εθαρρείς ας σον ουρανόν
άγγελος κατηβαίνει

Από μακρά στέκ’ και τερεί,
τα νιέτι͜α τ’ς αλλάγουν
Απ’ έμπρι͜α μ’ κέσ’ όντες δι͜αβαίν’
τα ποδάρι͜α τ’ς δελι͜άγουν

Και ντ’ έμορφα χορεύ’ τ’ αρνί μ’
απάν’ και σην καϊτέν -ι!
Θάλασσα με τα κύματα
σην άκραν κρούει ταλκάνι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκρανάκρη
αλλάγουναλλάζουν
άμονσαν, όπως, καθώς
αναλλάζ’φοράει τα καλά/γιορτινά ρούχα
απάν’πάνω
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
δελι͜άγουνπεριπλέκονται, μπερδεύονται, σκοντάφτουν θηλιάζω<θῆλυς
δι͜αβαίν’(για τόπο) περνάει/ώ, διασχίζει/ω, (για χρόνο) περνάει/ώ διαβαίνω
εθαρρείςθαρρείς, νομίζεις, υποθέτεις
είν’είναι (για πληθ.)
ελύγαέλιωσα
έμορφαόμορφα
έμπρι͜αμπροστά
καϊτένμελωδία, μουσική σύνθεση, μουσικός σκοπός kayde
κέσ’εκεί μέσα, προς τα εκεί κέσου<κεῖσ’<κεῖσε<ἐκεῖσε
κρούειχτυπάει
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
νιέτι͜ασκοποί, προθέσεις niyet/niyyet
ομματοτσι͜άτσι͜αματόκλαδα
όντεςόταν
οφρύδι͜αφρύδια
ποδάρι͜απόδια
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
ταλκάνικύμα dalga
τερείκοιτάει
’τοαυτό, το (προσωπική αντωνυμία)
χ̌ι͜όν’χιόνι
χορεύ’χορεύω/ει

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr