Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τα φτωχά παιδία

Ν’ αηλί που αποχωρίεται/Τα φτωχά παιδίαΝ’ αηλί που αποχωρίεται/Τα φτωχά παιδία

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Τα φτωχά παιδία
πάν’ σην ξενιτείαν
Τα χωρία ευκαιρώθανε
Επέμ’ναν γεροντάδες,
μωρά και γραιάδες
Τα οσπίτι͜α εκαρακώθανε

Πάνε να δουλεύ’νε
για να γαζανεύ’νε
και να μη ζούνε πάντα ’φτωχ̌οί
Φεύ’νε άμον αέραν
έναν καλόν ημέραν
να ελέπ’νε σ’ αούτ’ τη ζωή

Παράν αν εβγάλ’νε,
την υείαν θα χάν’νε
Όλ’ κλώσκουν μισοσακατεμέν’
Άλλος χάν’ το φώσ’ν ατ’
κι άλλος κάφτ’ το πόστ’ν ατ’
Για όλτς η ζωή πασ̌τάν τελέν’¹ / μικραίν’

Άλλ’ κλώσκουν για πάντα
μετά τα σαράντα
Πριν την ώραν ατουν-ε γερούν
Μαλλία άσπρα χ̌ι͜όνι͜α,
σα καρδίας πόνι͜α
και τα κατσία τουν ’κι γελούν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αούτ’αυτός/ή/ό/ά
ατουντους
γαζανεύ’νεκερδίζουν, αποκτούν πλούτο kazanmak
γερούνγερνάνε
γραιάδεςγριές
δουλεύ’νεδουλεύουν
εκαρακώθανεμανταλώθηκαν, κλειδώθηκαν
ελέπ’νεβλέπουνε
επέμ’ναναπόμειναν
ευκαιρώθανεάδειασαν, μτφ. ερημώθηκαν
καρδίας(τη, γεν.) καρδιάς, (τα, ονομ. πληθ.) καρδιές
κατσίαπρόσωπο, μέτωπο
κάφτ’καίω/ει
’κιδεν ουκί<οὐχί
κλώσκουνγυρίζουν, επιστρέφουν
μετά(με αιτιατική) συνοδεία, μαζί με
μικραίν’μικραίνει
όλ’όλοι/α
όλτςόλους
οσπίτι͜ασπίτια hospitium<hospes
παιδίαπαιδιά
παράνλεφτά, το χρήμα para/pāre
πασ̌τάνολωσδιόλου, εντελώς baştan
πόνι͜απόνοι
πόστ’νδέρμα post/pūst
τελέν’τελειώνω/ει κτ (μεταβ.)
τουντους
υείανυγεία
φεύ’νεφεύγουν
φώσ’νφως
χάν’χάνει, παύει να έχει, διώχνει
χάν’νεχάνουν, παύουν να έχουν, διώχνουν
χωρίαχωριά
Σημειώσεις
¹ Ορθότερη χρήση της παθητικής «τελείται» αντί του «τελέν’». Στην νεοελληνική η απόδοση είναι και στα δύο τελειώνει (μεταβατικό/αμετάβατο)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7928 | Albums/Singles: 1169 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13337
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr