Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τ’ εμόν το ψ̌όπον θα εβγαίν’

Ξενιτεία το φαρμάκι σ’/Τ’ εμόν το ψ̌όπον θα εβγαίν’Ξενιτεία το φαρμάκι σ’/Τ’ εμόν το ψ̌όπον θα εβγαίν’

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Τ’ εμόν το ψ̌όπον θα εβγαίν’
ση ξενιτει͜άς το δρόμον
Σα ξένα πόρτας λάσκουμαι,
σην καρδι͜ά μ’ έχω πόνον

Έναν ημέραν ’κι δι͜αβαίν’
να μη αναστενάζω
Η ξενιτει͜ά τρανόν γομάρ’,
άλλο πα ’κι βαστάζω

Θέλω οπίσ’ να κλώσκουμαι,
έχ̌’ και χάνω την υεία μ’
Ατόσα ψ̌ήα πώς θα ζουν,
μανά, γαρή, παιδία μ’;

Θεέ μ’, δος με υπομονήν
και Παναΐα θάρρος
Τη εφτωχ̌είας τον καημόν
πάντα μ’ έχ’ ατο βάρος
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
γαρήσύζυγος, γυναίκα karı
γομάρ’φορτίο (από ξύλο ή χόρτα) που το έφεραν στην πλάτη ή στην ράχη ζώου
δι͜αβαίν’(για τόπο) περνάει/ώ, διασχίζει/ω, (για χρόνο) περνάει/ώ διαβαίνω
δοςδώσε
εβγαίν’βγαίνει
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
εφτωχ̌είαςφτώχειας
έχ̌’έχει
έχ̌’ και χάνωπάω να χάσω
’κιδεν ουκί<οὐχί
κλώσκουμαιγυρίζω, επιστρέφω
λάσκουμαιπεριφέρομαι, τριγυρίζω, περιπλανώμαι ἀλάομαι/ηλάσκω
οπίσ’πίσω
παπάλι, επίσης, ακόμα
παιδίαπαιδιά
πόρταςπόρτες (ονομ.πληθ.) porta
υείαυγεία
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα
ψ̌όπονψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr