Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Ανάθεμα σε ξενιτει͜ά

Πουλί μ’ τ’ εσόν η σεβντά/Ανάθεμα σε ξενιτει͜άΠουλί μ’ τ’ εσόν η σεβντά/Ανάθεμα σε ξενιτει͜ά

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Ανάθεμα σε, ξενιτει͜ά,
Σον τόπο σ’ ντο κρατείς με
Εμαύρυνες το καρδόπο μ’,
Εμέν ξάι ’κι πονείς με

Ντο σύρω εγώ ο άχαρον
αδά σα μαύρα ξένα;
Τη κάκου πώς επέρασεν
ο κόσμον απ’ εμέναν;

Τα τερτόπα ντο σύρω εγώ
σο τσ̌όλ’ την ξενιτεία
Το κιφάλι μ’ εγόμωσαν
άσπρα χ̌ι͜όνι͜α μαλλία

Μερών’ ο Θεόν και βραδύν’,
ομμάτ’ απάν’ ’κι παίρω
Ατσ̌ά τ’ εμόν αούτ’ το χάλ’
ως πού θα πάει; ’κ’ εξέρω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
αούτ’αυτός/ή/ό/ά
απάν’πάνω
ατσ̌άάραγε acep/ʿaceb
βραδύν’βραδιάζει
εγόμωσανγέμισαν
εμαύρυνεςμαύρισες
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κιφάλικεφάλι
μερών’μερώνει, ξημερώνει
ξάικαθόλου
ομμάτ’μάτι
παίρωπαίρνω
σύρωσέρνω, τραβώ, ρίχνω
τερτόπα(υποκορ.) καημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τσ̌όλ’έρημο, ερημικό çöl
χάλ’χάλι, κατάντια hal/ḥall
Σημειώσεις
Στο βίντεο του λινκ λύρα παίζει ο Γώγος Πετρίδης

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8042 | Albums/Singles: 1260 | Συντελεστές: 1652 | Λήμματα: 14387
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr