Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

’Πάρθεν η Ρωμανία

Τραγωδώ για την πατρίδα μ’ τον ΠόντοΤραγωδώ για την πατρίδα μ’ τον Πόντο

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Έναν πουλίν, καλόν πουλίν
εβγαίν’ από την Πόλην [νέι/βάι εμάς!]
Ουδέ σ’ αμπέλια εκόνεψεν,
ουδέ σα περιβόλια [νέι/βάι εμάς!]
Επήεν και -ν- εκόνεψεν
σ’ Αγια-Σοφιάς την πόρταν [νέι/βάι εμάς!]
Ένοιξεν τ’ έναν το φτερόν,
σο αίμαν βουτεμένον! [νέι/βάι εμάς!]

Και σ’ άλλο το φτερόν εθε,
χαρτίν βαστά γραμμένον! [νέι/βάι εμάς!]
Ατό κανείς ’κι αναγνώθ’,
κανείς ’κι ξέρ’ ντο λέει! [νέι/βάι εμάς!]
Μηδέ κι ο πατριάρχης μου
με όλους τους παπάδες! [νέι/βάι εμάς!]
Έναν παιδίν, καλόν παιδίν
πάει και αναγνώθει [νέι/βάι εμάς!]

Σίτ’ αναγνώθ’ και σίτι͜α -ν- κλαίει,
σίτι͜α κρούει την καρδίαν [νέι/βάι εμάς!]
«Αηλί εμάς και βάι εμάς!
’Πάρθεν η Ρωμανία!» [νέι/βάι εμάς!]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
βουτεμένονβουτηγμένο
εβγαίν’βγαίνει
εθετου/της
εκόνεψενεγκαταστάθηκε, φώλιασε, προσγειώθηκε konmak
ένοιξενάνοιξε
επήενπήγε
’κιδεν ουκί<οὐχί
κρούειχτυπάει
’πάρθεν(επάρθεν) πάρθηκε, αλώθηκε
σίτ’καθώς, ενώ σόταν<εις όταν
σίτι͜ακαθώς, ενώ σόταν<εις όταν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr