Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Να έμ’νε έναν πετούμενον/Η καρδία μ’ κάεται

Εμέν πα λένε ΚιόλιαληΕμέν πα λένε Κιόλιαλη

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Γεωργιάδης, Νίκος Γεωργιάδης


Να έμ’νε έναν πετούμενον,
επέτανα κι επέγ̆’να
Επέτανα κι εκάθουμ’νε
σον τόπον ντο εθέλ’να

Θα χτίζω σιδερέν’ καρδι͜ά,
γεράδες να μη φέρει
Τα τέρτι͜α μ’ και τα βάσανα
όλια να υποφέρει

Ας ση σεβντάν που αρρωσταίν’,
κανείς σουμά τ’ μη πάτε
Αφήστεν ατον ας αποθάν’
και τσ̌ουρουεύ’ και χάται

♫

Θα χτίζω έναν φωλέαν
και -ν- απέσ’ σα παρχάρι͜α
Και τη Θεού τα πουλόπα
θα φέρ’νε με χαπάρι͜α

Η καρδία μ’ κάεται,
η ψ̌η μ’ αναπάεται
Η ψ̌η μ’ αναπάεται,
η καρδία μ’ κάεται

Αούτ’ τ’ εμόν η καρδία -ν
και -ν- ατό πώς ελύεν;
Πόσα φοράς ας ση σεβντάν
εχαλάεν κι εχτίεν;

Η καρδία μ’ κάεται,
η ψ̌η μ’ αναπάεται
Η ψ̌η μ’ αναπάεται,
η καρδία μ’ κάεται

Αν θέλεις, Παναγία μου,
πάντα να σε δοξάζω
Στείλον με την εγάπη μου
για να μη αναστενάζω

Η κορώνα «κρα - κρα»,
σεβντάν έχω σα μακρά
Σεβντά μ’, ντο έν’ μη πειρι͜άεις,
τα έμορφα χαντυλλι͜άεις
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αναπάεταιαναπαύεται
αούτ’αυτός/ή/ό/ά
απέσ’μέσα
αποθάν’πεθαίνει
γεράδεςπληγές, τραύματα yara
εθέλ’ναήθελα
εκάθουμ’νεκαθόμουν
ελύενλύθηκε, έλιωσε
έμ’νεήμουν
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έμορφαόμορφα
έν’είναι
επέγ̆’ναπήγαινα
επέταναπετούσα
εχαλάενχάλασε
εχτίενχτίστηκε
κάεταικαίγεται
κορώνα(ή κορόνα) κουρούνα, μτφ. προσφώνηση γυναίκας (για γυναίκα που χήρεψε), μτφ. καημένη κορώνη
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
όλιαόλα
παρχάρι͜αορεινοί τόποι θερινής βοσκής
πειρι͜άειςπειράζεις, ενοχλείς, βασανίζεις
πουλόπαπουλάκια
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
σεβντάναγάπη, έρωτα sevda/sevdā
σιδερέν’σιδερένιο/α
σουμάκοντά
στείλονστείλε (προστ.)
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τσ̌ουρουεύ’σαπίζει, λιώνει, φθείρειται çürümek
φέρ’νεφέρνουν
φοράςφορές
φωλέανφωλιά
χαντυλλι͜άειςγαργαλάς, μτφ. θαμπώνεις
χαπάρι͜αειδήσεις, νέα haber/ḫaber
χάταιχάνεται atmak
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7913 | Albums/Singles: 1170 | Συντελεστές: 1566 | Λήμματα: 13350
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr