Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Για δώστε με έναν μαχ̌αίρ’/Εμέν πα λένε Κιόλιαλη

Εμέν πα λένε ΚιόλιαληΕμέν πα λένε Κιόλιαλη

Στιχουργοί: Νίκος Γεωργιάδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Γεωργιάδης, Νίκος Γεωργιάδης


Για δώστε με -ν- έναν μαχ̌αίρ’,
βαρύν κι ακονεμένον
Ας κρούγ’ ατο σην καρδία μ’
σο παραπονεμένον

Τα τι͜άρτι͜α όλι͜α τι͜άρτι͜α είν’,
κάποια είν’ πελιάδες
Κάποια είν’ ’κι σύρκουνταν,
η καρδι͜ά φέρ’ γεράδες

♫

Ο πάππο μ’ έτονε Γαρσλής,
σην Κιόλιαν εγεννέθεν
Επέρασεν και το Κουμπάν,
[πουλόπο μ’! αμάν]
σο Καζαχστάν ευρέθεν

Για το Γαρς όντες νουνίζω
αναστενάζω, δα̤κρύζω
Ποίος εξέρ’ καλλίον
τον πόνον τοι Γαρσλιδίων;

Τον πόνον τοι Γαρσλιδίων
τα ραχ̌ι͜ά μαρτυρούνε
Εχάσανε τα μέρι͜α τουν,
[πουλόπο μ’! αμάν]
σην εξορίαν ζούνε

Για το Γαρς όντες νουνίζω
αναστενάζω, δα̤κρύζω
Ποίος εξέρ’ καλλίον
τον πόνον τοι Γαρσλιδίων;

Εμέν πα λέει με Κιόλιαλη
όλεν η Ρωμανία
Κιόλιαλης εγεννέθα εγώ,
[πουλόπο μ’! αμάν]
μακρά σην εξορίαν

Για το Γαρς όντες νουνίζω
αναστενάζω, δα̤κρύζω
Ποίος εξέρ’ καλλίον
τον πόνον τοι Γαρσλιδίων;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ακονεμένονακονισμένο/η
γεράδεςπληγές, τραύματα yara
εγεννέθαγεννήθηκα
εγεννέθενγεννήθηκε
είν’είναι (για πληθ.)
εξέρ’ξέρω/ει, γνωρίζω/ει
έτονεήταν
ευρέθενβρέθηκε
εχάσανεέχασαν, έδιωξαν
καλλίονκαλύτερο (επίθ.), καλύτερα (επίρ.)
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κρούγ’χτυπώ
μακρά(επιρρ.) μακριά, (επιθ.) μακρινά, απομακρυσμένα
μαχ̌αίρ’μαχαίρι
μέρι͜αμέρη
νουνίζωσκέφτομαι
όλενόλη/ο, ολόκληρη/ο
όντεςόταν
παπάλι, επίσης, ακόμα
πελιάδεςβάσανα, σκοτούρες bela
πουλόποπουλάκι
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
σύρκουνταναντέχονται
τι͜άρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τοιτους/τις
τουντους
φέρ’φέρνω/ει

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13740
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr