Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τέρεν, γιατρέ

Εμέν πα λένε ΚιόλιαληΕμέν πα λένε Κιόλιαλη

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Γεωργιάδης, Νίκος Γεωργιάδης


Τέρεν, γιατρέ! Τέρεν!
Τέρ’ το τι͜άρτι μ’! Τέρεν!
Τέρεν και στοχάστ’ καλά

Τέρεν ποίον
γιατρικόν καλλίον
γιαραεύ’ με ας σα κακά

Έντον πολλά χρόνι͜α,
τρώνε με τα πόνι͜α
κι η καρδία μ’ φέρ’ γεράν

Να γλυτώνω,
γιατρέ μ’, ας σον πόνον
κι απ’ αούτο την πελιάν

Μάναν και παιδία,
φίλτς και γειτονία,
αδελφήν και -ν- αδελφόν

Όλτς εχάσα!
Αχ! Γιατί επλάστα;
Ας εβγαίν’ η ψ̌η τ’ εμόν

Ζω σην ξενιτείαν
ξένος χωρίς υείαν,
άρρωστος και σο κρεβάτ’

Να γλυτώνω,
γιατρέ μ’, ας σον πόνον,
δος με -ν- ολίγον φαρμάκ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αούτοαυτό/ή
γεράνπληγή, τραύμα yara
γιαραεύ’χρησιμεύω/ει yaramak
δοςδώσε
εβγαίν’βγαίνει
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έντονέγινε
επλάσταπλάστηκα, δημιουργήθηκα, εμφανίστηκα
καλλίονκαλύτερο (επίθ.), καλύτερα (επίρ.)
όλτςόλους
παιδίαπαιδιά
πελιάνβάσανο, σκοτούρα bela
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πόνι͜απόνοι
τέρ’κοίταξε (προστ.)
τέρενκοίταξε (προστ.)
τι͜άρτικαημός, βάσανο, στενοχώρια dert
υείανυγεία
φέρ’φέρνω/ει
φίλτςφίλους
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr