Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έλα, κόρη, γιάβρου μ’

Εμέν πα λένε ΚιόλιαληΕμέν πα λένε Κιόλιαλη

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Γεωργιάδης, Νίκος Γεωργιάδης


Πολλά σεβντάδες είχα εγώ,
αβούτο τ’ υστερνόν έν’
Τα πρώτα τιδέν ’κ’ έτανε, [γιαβρού μ’]
αβούτο στιβαρόν έν’

Έλα, κόρη, γιάβρου μ’, μετ’ εμέν
μη σκοτώνω εγώ εμέν
Έφαες όλεν τη ζωή μ’,
τ’ υστερνά θα τρως κι εμέν

Ο ουρανόν να έρ’ται κα’
εγώ εσέν ’κι χάνω
Ατότες θ’ ανασπάλω σε, [γιαβρού μ’]
εγώ όντες αποθάνω

Ντο έν’ ατό, κόρη, ντ’ ευτάς;
Ατσ̌άπς ντό τυρα̤ννί͜εις με;
Ατόσα χρόνι͜α εντάμαν,
ατώρα ’κ’ εγνωρί͜εις με;

Κόρη, την πόδαν ντο πατείς
λιθάρ’ να έν’ τσακούται
Ατό τ’ εσόν το τέρεμαν [γιαβρού μ’]
απέσ’ σην ψ̌η μ’ καρφούται

Κόρη, αέτσ’ εποίκες με,
την νύχταν ’κι κοιμούμαι
Σ’ ομμάτι͜α μόλις ετέρ’νε με
ε- λαγγεύω και σ’κούμαι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αβούτοαυτό
αέτσ’έτσι
ανασπάλωξεχάσω
απέσ’μέσα
αποθάνωπεθαίνω
ατότεςτότε
ατσ̌άπςάραγε, αναρωτιέμαι acaba/ʿacebā
ατώρατώρα
εγνωρί͜ειςγνωρίζεις
έν’είναι
εντάμανμαζί
εποίκεςέκανες, έφτιαξες ποιέω-ῶ
έρ’ταιέρχεται
εσόνδικός/ή/ό σου
έτανεήταν
ετέρ’νεκοιτούσε
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
έφαεςέφαγες
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κα’κάτω
καρφούταικαρφώνεται
’κιδεν ουκί<οὐχί
κοιμούμαικοιμάμαι
λαγγεύωπηδάω
λιθάρ’λιθάρι, πέτρα
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
όλενόλη/ο, ολόκληρη/ο
ομμάτι͜αμάτια
όντεςόταν
πόδανίχνος, πατημασιά, βήμα
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
σεβντάδεςέρωτες sevda/sevdā
σ’κούμαισηκώνομαι
τέρεμανβλέμμα, κοίταγμα
τιδέντίποτα
τσακούταισπάει
τυρα̤ννί͜ειςτυραννάς, ταλαιπωρείς
υστερνάκατοπινά, τελευταία
υστερνόνκατοπινό, τελευταίο, στερνό
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7955 | Albums/Singles: 1193 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13448
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr